Centrum pasivního domu v České republice tímto Workshopem č. 3 pokračovalo v sérii 3 odborných diskuzí s expertní skupinou projektu ClimArchiNet na téma Inovativní řešení pro budovy a ochranu klimatu během architektonického návrhu v podmínkách ČR.

  1. Diskuzní Workshop č. 3  "Rozcestník pro veřejného zadavatele udržitelné architektury"
  2. Proběhl on-line v pátek 25. února 2022 od 10-12h, ve Virtuálním centru Udržitelnosti.  
  3. Diskuse se zúčastnili přední odborníci z oblasti architektury, stavebnictví a energetiky. 
  4. Videozáznam části Workshopu č. 3 je ke shlédnutí ZDE

Expertní skupina projektu Climarchinet / Workshop č.3: 

Ing. arch. Josef Tlustý - Architekt / ČKA, člen rady CPD 
Ing. arch. Jan Soukup - Architekt / ISU ČKA 
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. - Energetický specialista / UCEEB 
Ing. Radim Kohoutek - Energetický specialista / APES 
Ing. Vladimír Kubeček - Ekonom / VŠE Praha
Mgr. Ing. Anna Francová - Advokátka I Frank Bold Advokáti
Ing. Tomáš Vanický - garant projektu ClimArchiNet, ředitel CPD

Hosté workshopu: 
Ing. arch. Petr Uhlíř  -  Ministerstvo životního prostředí České republiky /NZÚ

Na workshop byly dále přizváni 3 hosté z řad architektů a zástupců měst a obcí, kteří s Expertní skupinou diskutovali jejich aktuální doporučení z praxe při přípravě architektonických zadání či soutěže nebo paralelního zadání udržitelné architektury v ČR. A upozorňovali na kritéria při jejich rozhodování: 
 Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek / předseda výboru pro územní rozvoj Prahy 3
 Ing. arch. Lenka Havlíčková / zástupce Kanceláře architekta města Brno 
 Ing. arch. Karin Grohmannová / příprava a realizace architektonických soutěží MOBA Studio 

Doporučení probíhalo formou odborné diskuze expertní skupiny s pozvanými hosty, kteří pracovali během workshopu on-line v interaktivním nástroji  MIRO, kde do předem připraveného grafického schématu zapisovali své postřehy a doporučení.  
 


Cíl a průběh odborné diskuze

ÚVAHA NAD TVORBOU ROZCESTNÍKU – podpory pro veřejné zadavatele a jejich správné zadání udržitelné architektury
Na základě otevřené diskuze nad hlavním tématem připravovaného workshopu se zástupci ČKA a s Expertní skupinou jsme připravili modelový příklad / grafické schéma / postupu veřejného investora při zadávání výstavby nové a adaptované budovy s parametry udržitelnosti směrem k architektovi. Vybrali jsme jako příklad zakázky střední výše investice (veřejné budovy /6 - 149 M CZK bez DPH včetně služeb). Během diskuze jsme hledali také jasné odpovědi na otázky: V jakém typu projektu nové výstavby či adaptace budov je důležité dostat jednotlivé specialisty již do fáze přípravy zadávací dokumentace. Jak a kdy navázat na existující dotační tituly. 
 

Praktickým cílem moderované diskuze bylo odborně: 

  • doporučit ověřenou cestu a postup „ZADÁVÁNÍ“ zakázky od VEŘEJNÉHO ZADAVATELE směrem k ACHITEKTOVI s odkazem na dostupné metodiky a příklady dobré praxe
  • namodelovat a popsat příklady budov financovaných z veřejných financí jako podklad pro rozvoj a doplnění postupu pro další typy budov

Expertní skupina a pozvaní hosté probrali důležitost vzniku podkladu pro vytvoření nástroje - podpůrné aplikace (mobilní, webové) - pro starosty, investiční a majetkové odbory měst a obcí a jejich správné zadávání. Jednalo by se o on-line procesní mapu zadávání energeticky efektivních budov navázaných na moderní energetiku, zelené střechy atd. směrem k architektovi. Sloužila by veřejným zadavatelům k jejich první orientaci v celém procesu a krocích, které na sebe navazují, s ohledem na TAXONOMII, ESG.