Vaše oficiální podpora je důležitá!

Deklarace udržitelnosti

Pokud chceme, aby se stavebnictví dokázalo reagovat na změny klimatu, musíme změnit model. Architekti, stavební inženýři, investoři i uživatelé staveb by společně měli navrhovat budovy, města a infrastrukturu jako součást většího, udržitelného systému.

Pokud chceme, aby se stavebnictví dokázalo reagovat na změny klimatu, musíme změnit model. Architekti, stavební inženýři, investoři i uživatelé staveb by společně měli navrhovat budovy, města a infrastrukturu jako součást většího, udržitelného systému.

o projekte ClimArchiNet

Chceme zmeniť prístup k navrhovaniu budov

Projekt ClimArchiNet si kladie za cieľ zmeniť prístup k navrhovaniu budov na Slovensku a v Čechách. Aké sú hlavné výzvy v tomto sektore?

Projekt ClimArchiNet si kladie za cieľ zmeniť prístup k navrhovaniu budov na Slovensku a v Čechách. Aké sú hlavné výzvy v tomto sektore?

Podporte aj Vy výzvu!

Výzva Manifest 2020

Experti z oblasti stavebníctva, architektúry a územného plánovania, sa spojili, aby presadzovali udržateľnosť vo výstavbe, znižovanie energetických nárokov a uhlíkovej stopy, prechod k OZE, ako aj certifikáciu budov na Slovensku.

Experti z oblasti stavebníctva, architektúry a územného plánovania, sa spojili, aby presadzovali udržateľnosť vo výstavbe, znižovanie energetických nárokov a uhlíkovej stopy, prechod k OZE, ako aj certifikáciu budov na Slovensku.

Naše články

O udržitelných stavbách

Eventy

Workshop 3 ČR pro architekty a veřejné zadavatele

Pokračování projektu ClimArchiNet v ČR. On-line ve Virtuálním CENTRU! Jen pro registrované předem. 

Aktivity projektu ClimArchiNet

on-line Mezinárodní konference Spojení staveb & udržitelnosti v ČR

Chceme se s vámi podělit o to podstatné, co nám společně pomůže vytvořit udržitelnou budoucnost. Nechte se v Virtuálním CENTRU inspirovat a vytvořte si svého Avatara!

Aktivity projektu ClimArchiNet

Centrum pasivního domu v ČR

Pomáháme ke změnám ve stavebním sektoru, které budoucím generacím přenechají zdravý prostor pro život.

Proč projekt ClimArchiNet realizujeme v ČR.
Novinka

Aktivity projektu ClimArchiNet

Proč projekt ClimArchiNet realizujeme v ČR.

Architekti dnes sehrávají jednu z klíčových rolí při navrhování budov, které pak ovlivňují mnoho generací. V CPD jsme si toho vědomy. 

Aktivity projektu ClimArchiNet

Expertní skupina ClimArchiNet v České republice.

Smyslem je dlouhodobá spolupráce odborné veřejnosti v rámci diskuzních aktivit projektu, ale také s přesahem do dalších projektů CPD. Cílem jsou konkrétní výsledky aplikovatelné v praxi, nejen v ČR.

Aktivity projektu ClimArchiNet

Workshop č.2 ČR

Pokračování projektu ClimArchiNet v ČR. Diskusní workshop navázal tématy na Workshop č.1 a Kulatý stůl č. 1. Svými aktivitami plní cíle české Deklarace udržitelnosti. www.architects-for-future.cz

Aktivity projektu ClimArchiNet

Workshop č.1 ČR

Pokračování projektu ClimArchiNet v ČR. Diskusní workshop navázal tématy na Kulatý stůl č. 1 a svými aktivitami plní cíle české Deklarace udržitelnosti. www.architects-for-future.cz

Aktivity projektu ClimArchiNet

Kulatý stůl č.1 ČR

Úvodní akce projektu Climarchinet v ČR, který svými aktivitami plní cíle české Deklarace udržitelnosti www.architects-for-future.cz

Naši partneři

Podporovatelé a partneři projektu

Die Europäische Klimaschutzinitiative
Inštitút pre pasívne domy
Centrum pasivního domu

Přečtěte si více

V čem je projekt ClimArchiNet jedinečný

ClimArchiNet

Přečtěte si více

V čem je projekt ClimArchiNet jedinečný

Projekt ClimArchiNet svými aktivitami navazuje na slovenskou iniciativu Manifest2020 a českou iniciativu Architects for Future a jeho hlavním cílem je nasměrovat stavebnictví k uhlíkové neutralitě.

Správným směrem

Cíle našeho projektu máme jasně definované

Jednejme ihned! V momentě, kdy dochází ke změně stavby, nebo výstavě nových budov, používejme co nejefektivnější technologie a materiály, které jsou dostupné. Dosáhneme tak postupného zkvalitnění fondu budov.

Dr. Jürgen Schnieders
- Passivhaus Institut v Darmstadtu

Vytvořili jsme unikátní virtuální CENTRUM" , otevřený prostor pro sdílení praktických zkušeností z přípravy a realizace udržitelné architektury. Cílíme na synergii všech účastníků stavebního sektoru, aby se v rámci tohoto CENTRA mohli vzájemně inspirovat, poučit z chyb a našli odvahu k realizaci dalších projektů. Těšíme se na setkání s Vámi. 

Ing. Tomáš Vanický
- ředitel Centra pasivního domu

Máme stávající strukturu a potřebujeme koncept pro změnu tohoto stávajícího, neefektivního a neudržitelného systému v udržitelnější systém. Musí jít o takovou přeměnu, na které se může podílet téměř každý, aby nikdo nezůstal pozadu.

Dr. Wolfgang Feist
- “Otec” myšlenky pasivního domu a zakladatel “Passivhaus Institut” v Darmstadtu

Jedným z konkrétnych riešení pre naše mestá, ktoré reagujú na klimatickú krízu súčasnosti, sú uhlíkovo neutrálne štvrte, ktoré prinášajú ekologicky, sociálne aj ekonomicky udržateľné riešenie komunít pri vysokej efektivite a mnohých benefitoch pre mesto ako celok.

Martin Stohl
- architekt, SKGBC

Estetické životné prostredie je udržateľnejšie než to, ktoré také nie je. Lebo krásne veci v ľuďoch prirodzene vzbudzujú rešpekt a potrebu starať sa o ne.

Nora Vranová
- architektka, podpredsedníčka Slovenskej komory architektov

Energetická efektívnosť je základ, na ktorom budeme stavať novú kultúru, novú architektúru a nový vokabulár. Pokiaľ ale architekti neprijmú ako svoje zásadné východisko to, že musia teda bojovať s klimatickými dopadmi svojej činnosti, tak nikdy žiadna nová estetika ani nová kultúrna vrstva nevznikne.

Palo Pokorný
- architekt, Pokorny architekti

Přečtěte si více

Poznejte expertní skupinu

ClimArchiNet expertný tím

Přečtěte si více

Poznejte expertní skupinu

Klimatickou krizi nevyřeší jednotlivec, ale široká spolupráce, a proto projekt ClimArchiNet sdružuje odborníky z různých oblastí, aby identifikovali výzvy, překážky a navrhli konkrétní kroky, jak nasměrovat české stavebnictví k uhlíkové neutralitě a podpořili udržitelnou architekturu v ČR.