Our goal, team and activities

About ClimArchiNet

The ClimArchiNet project aims to change the approach to building design in Slovakia and the Czech Republic. What are the main challenges in this sector? 

The ClimArchiNet project aims to change the approach to building design in Slovakia and the Czech Republic. What are the main challenges in this sector? 

Vaše oficiální podpora je důležitá!

Deklarace udržitelnosti

Pokud chceme, aby se stavebnictví dokázalo reagovat na změny klimatu, musíme změnit model. Architekti, stavební inženýři, investoři i uživatelé staveb by společně měli navrhovat budovy, města a infrastrukturu jako součást většího, udržitelného systému.

Pokud chceme, aby se stavebnictví dokázalo reagovat na změny klimatu, musíme změnit model. Architekti, stavební inženýři, investoři i uživatelé staveb by společně měli navrhovat budovy, města a infrastrukturu jako součást většího, udržitelného systému.

o projekte ClimArchiNet

Chceme zmeniť prístup k navrhovaniu budov

Projekt ClimArchiNet si kladie za cieľ zmeniť prístup k navrhovaniu budov na Slovensku a v Čechách. Aké sú hlavné výzvy v tomto sektore?

Projekt ClimArchiNet si kladie za cieľ zmeniť prístup k navrhovaniu budov na Slovensku a v Čechách. Aké sú hlavné výzvy v tomto sektore?

Podporte aj Vy výzvu!

Výzva Manifest 2020

Experti z oblasti stavebníctva, architektúry a územného plánovania, sa spojili, aby presadzovali udržateľnosť vo výstavbe, znižovanie energetických nárokov a uhlíkovej stopy, prechod k OZE, ako aj certifikáciu budov na Slovensku.

Experti z oblasti stavebníctva, architektúry a územného plánovania, sa spojili, aby presadzovali udržateľnosť vo výstavbe, znižovanie energetických nárokov a uhlíkovej stopy, prechod k OZE, ako aj certifikáciu budov na Slovensku.

Naše články

O udržitelných stavbách

CLIMARCHITRIP 6 zkušeností z Berlína
Novinka

Aktivity projektu ClimArchiNet

CLIMARCHITRIP 6 zkušeností z Berlína

Studijní cesta Centra pasivního domu 20. - 22. 4. 2022 za udržitelnou architekturou.

Aktivity projektu ClimArchiNet

Kulatý stůl č. 2 ČR

Závěrečné setkání projektu ClimArchiNet v ČR a prezentace společných výstupů a práce Expertního týmu a pozvaných hostů. 

Aktivity projektu ClimArchiNet

Workshop č.3 ČR - pro architekty a veřejné zadavatele

Diskusní workshop navázal tématy na Workshop č.1 a č. 2 v ČR. Svými aktivitami plní cíle české Deklarace udržitelnosti. www.architects-for-future.cz

Aktivity projektu ClimArchiNet

on-line Mezinárodní konference Spojení staveb & udržitelnosti v ČR

Chceme se s vámi podělit o to podstatné, co nám společně pomůže vytvořit udržitelnou budoucnost. Nechte se v Virtuálním CENTRU inspirovat a vytvořte si svého Avatara!

Aktivity projektu ClimArchiNet

Centrum pasivního domu v ČR

Pomáháme ke změnám ve stavebním sektoru, které budoucím generacím přenechají zdravý prostor pro život.

Proč projekt ClimArchiNet realizujeme v ČR.
Novinka

Aktivity projektu ClimArchiNet

Proč projekt ClimArchiNet realizujeme v ČR.

Architekti dnes sehrávají jednu z klíčových rolí při navrhování budov, které pak ovlivňují mnoho generací. V CPD jsme si toho vědomy. 

Aktivity projektu ClimArchiNet

Expertní skupina ClimArchiNet v České republice.

Smyslem je dlouhodobá spolupráce odborné veřejnosti v rámci diskuzních aktivit projektu, ale také s přesahem do dalších projektů CPD. Cílem jsou konkrétní výsledky aplikovatelné v praxi, nejen v ČR.

Aktivity projektu ClimArchiNet

Workshop č.2 ČR

Pokračování projektu ClimArchiNet v ČR. Diskusní workshop navázal tématy na Workshop č.1 a Kulatý stůl č. 1. Svými aktivitami plní cíle české Deklarace udržitelnosti. www.architects-for-future.cz

Aktivity projektu ClimArchiNet

Workshop č.1 ČR

Pokračování projektu ClimArchiNet v ČR. Diskusní workshop navázal tématy na Kulatý stůl č. 1 a svými aktivitami plní cíle české Deklarace udržitelnosti. www.architects-for-future.cz

Aktivity projektu ClimArchiNet

Kulatý stůl č.1 ČR

Úvodní akce projektu Climarchinet v ČR, který svými aktivitami plní cíle české Deklarace udržitelnosti www.architects-for-future.cz

Naši partneři

Podporovatelé a partneři projektu

Die Europäische Klimaschutzinitiative
Inštitút pre pasívne domy
Centrum pasivního domu

Přečtěte si více

V čem je projekt ClimArchiNet jedinečný

ClimArchiNet

Přečtěte si více

V čem je projekt ClimArchiNet jedinečný

Projekt ClimArchiNet svými aktivitami navazuje na slovenskou iniciativu Manifest2020 a českou iniciativu Architects for Future a jeho hlavním cílem je nasměrovat stavebnictví k uhlíkové neutralitě.

Správným směrem

Cíle našeho projektu máme jasně definované

Jednejme ihned! V momentě, kdy dochází ke změně stavby, nebo výstavě nových budov, používejme co nejefektivnější technologie a materiály, které jsou dostupné. Dosáhneme tak postupného zkvalitnění fondu budov.

Dr. Jürgen Schnieders
- Passivhaus Institut v Darmstadtu

Vytvořili jsme unikátní virtuální CENTRUM" , otevřený prostor pro sdílení praktických zkušeností z přípravy a realizace udržitelné architektury. Cílíme na synergii všech účastníků stavebního sektoru, aby se v rámci tohoto CENTRA mohli vzájemně inspirovat, poučit z chyb a našli odvahu k realizaci dalších projektů. Těšíme se na setkání s Vámi. 

Ing. Tomáš Vanický
- ředitel Centra pasivního domu

Máme stávající strukturu a potřebujeme koncept pro změnu tohoto stávajícího, neefektivního a neudržitelného systému v udržitelnější systém. Musí jít o takovou přeměnu, na které se může podílet téměř každý, aby nikdo nezůstal pozadu.

Dr. Wolfgang Feist
- “Otec” myšlenky pasivního domu a zakladatel “Passivhaus Institut” v Darmstadtu

Jedným z konkrétnych riešení pre naše mestá, ktoré reagujú na klimatickú krízu súčasnosti, sú uhlíkovo neutrálne štvrte, ktoré prinášajú ekologicky, sociálne aj ekonomicky udržateľné riešenie komunít pri vysokej efektivite a mnohých benefitoch pre mesto ako celok.

Martin Stohl
- architekt, SKGBC

Estetické životné prostredie je udržateľnejšie než to, ktoré také nie je. Lebo krásne veci v ľuďoch prirodzene vzbudzujú rešpekt a potrebu starať sa o ne.

Nora Vranová
- architektka, podpredsedníčka Slovenskej komory architektov

Energetická efektívnosť je základ, na ktorom budeme stavať novú kultúru, novú architektúru a nový vokabulár. Pokiaľ ale architekti neprijmú ako svoje zásadné východisko to, že musia teda bojovať s klimatickými dopadmi svojej činnosti, tak nikdy žiadna nová estetika ani nová kultúrna vrstva nevznikne.

Palo Pokorný
- architekt, Pokorny architekti

Přečtěte si více

Poznejte expertní skupinu

ClimArchiNet expertný tím

Přečtěte si více

Poznejte expertní skupinu

Klimatickou krizi nevyřeší jednotlivec, ale široká spolupráce, a proto projekt ClimArchiNet sdružuje odborníky z různých oblastí, aby identifikovali výzvy, překážky a navrhli konkrétní kroky, jak nasměrovat české stavebnictví k uhlíkové neutralitě a podpořili udržitelnou architekturu v ČR.