Už od roku 2005 pracujeme v Centru pasivního domu (CPD) svými aktivitami na tom, abychom se v České republice k udržitelnému stavitelství připojili naplno, a to co nejrychleji. Naše zkušenosti sdílíme s širokou odbornou i laickou veřejností, ale i se studenty a dětmi.

Společně s iepd 

Architekti dnes sehrávají jednu z klíčových rolí při navrhování budov, které pak ovlivňují mnoho generací. Proto jsme se rozhodli aktivně zapojit do projektové spolupráce s naším dlouholetým partnerem Inštitútem pre pasívne domy na Slovensku.  

Deklarujeme tím jasnou podporu změny přístupu k navrhování udržitelných budov, a tedy i důležitost role architekta v celém procesu.  
Snažíme se společnými silami akcelerovat požadavky na změny ve stavebním sektoru a legislativě.


Stručně k projektu ClimArchiNet: 

  • Název: Architekti navrhují proklimatické inovace budov / Architects design pro-climatic building innovations
  • Zkratka: ClimArchiNet 
  • Podpořeno: Evropskou iniciativou pro klima (EUKI)
  • Doba trvání projektu: 11/2020 - 04/2022
  • Vedoucí projektu: Institut pasivního domu, Slovenská republika
  • Partner projektu: Centrum pasivního domu, Česká republika
 

Projekt ClimArchiNet / Inovativní řešení pro budovy a ochranu klimatu během architektonického návrhu / je zaměřený na odstranění bariér při zadávání veřejných zakázek a na podporu vzniku urbanistický územních celků měst a obcí. Cílem je zviditelnit a zpřístupnit inovativní řešení v oblasti realizace nemovitostí do energeticky efektivního standardu a propojení cílových skupin pro rychlejší způsoby zadávání a realizace.
Více o projektu na stránkách EUKI v AJ po rozkliku zde

Komu je projekt určen:

Do pracovních workshopů se zapojují architekti, energetičtí specialisté, právníci, ekonomové, zástupci měst a obcí. Ke spolupráci jsou průběžně zváni zástupci veřejné správy na úrovni Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších profesních sít, hnutí a organizací. Více o Expertní skupině projektu v ČR najdete zde. 
 

Aktivity projektu ve stručném souhrnu:

Projekt se v letech 2020-2022 zaměřuje na diskuzní formáty s odborníky a příklady dobré praxe.
  • 2 kulaté stoly 
  • 3 diskuzní workshopy
  • 1 mezinárodní konference na téma Spojení staveb & udržitelnosti
  • 1 mezinárodní vícedenní exkurze po příkladech dobré praxe udržitelné architektury (Německo, Rakousko)
Více o realizovaných akcích najdete na spádové stránce k projektu Climarchinet.