Our goal, team and activities

About ClimArchiNet

The ClimArchiNet project aims to change the approach to building design in Slovakia and the Czech Republic. What are the main challenges in this sector? 

The ClimArchiNet project aims to change the approach to building design in Slovakia and the Czech Republic. What are the main challenges in this sector? 

o projekte ClimArchiNet

Chceme zmeniť prístup k navrhovaniu budov

Projekt ClimArchiNet si kladie za cieľ zmeniť prístup k navrhovaniu budov na Slovensku a v Čechách. Aké sú hlavné výzvy v tomto sektore?

Projekt ClimArchiNet si kladie za cieľ zmeniť prístup k navrhovaniu budov na Slovensku a v Čechách. Aké sú hlavné výzvy v tomto sektore?

Podporte aj Vy výzvu!

Výzva Manifest 2020

Experti z oblasti stavebníctva, architektúry a územného plánovania, sa spojili, aby presadzovali udržateľnosť vo výstavbe, znižovanie energetických nárokov a uhlíkovej stopy, prechod k OZE, ako aj certifikáciu budov na Slovensku.

Experti z oblasti stavebníctva, architektúry a územného plánovania, sa spojili, aby presadzovali udržateľnosť vo výstavbe, znižovanie energetických nárokov a uhlíkovej stopy, prechod k OZE, ako aj certifikáciu budov na Slovensku.

Konferencia

Deň plný inšpirácie

Konferencia A0 v Novej Cvernovke niesla myšlienku: Naspäť k hodnotám

Konferencia A0 v Novej Cvernovke niesla myšlienku: Naspäť k hodnotám

Naše články

O udržateľných stavbách

Ako bojovať proti suchu? Výzva Slovenskej komory architektov
Novinka

Ako bojovať proti suchu? Výzva Slovenskej komory architektov

Aktuálne extrémne suchá s negatívnou prognózou sa v porovnateľnom rozsahu v európskych hydrometeorologických pozorovaniach a záznamoch nevyskytli za obdobie posledných 250 rokov. Extrémny charakter a následné sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky takéhoto opakovaného sucha nie sú spoločnosťou primerane pochopené a zohľadnené.

Transformácia stavebného sektoru Slovenska na uhlíkovo-neutrálny
Novinka

Aktivity projektu ClimArchiNet

Transformácia stavebného sektoru Slovenska na uhlíkovo-neutrálny

Spoločne s českým Centrom pasívního domu sme posledné 2 roky pracovali na projekte ClimArchiNet, na ktorý sme získali grant Európskej klimatickej iniciatívy EUKI, ktorú zastrešuje nemecké Federálne ministerstvo pre životné prostredie, ochranu prírody a nukleárnu bezpečnosť.

ClimArchiTrip - databáza inšpiratívnej architektúry
Novinka

ClimArchiTrip - databáza inšpiratívnej architektúry

Na exkurzii ClimArchiTrip sme navštívili skvelé príklady udržateľnej a energeticky efektívnej architektúry. Tu sú dáta a popis jednotlivých objektov.

Konferencia A0: Naspäť k hodnotám
Novinka

Konferencia A0: Naspäť k hodnotám

Ako stavať nesmrteľné mestá? Dokáže si skupina ľudí spoločne navrhnúť svoje bývanie v bytovom dome? Vieme stavať budovy, ktoré budú milované a budú sa o nich starať aj ďalšie generácie? 

Aká bola exkurzia ClimArchiTrip?
Novinka

Aká bola exkurzia ClimArchiTrip?

Ako záver nášho projektu ClimArchiNet – s podporou EUKI – European Climate Initiative sme sa vybrali na študijnú cestu. Zažili sme nabité 3 dni v Rakúsku, 15+ inšpiratívnych architektonických diel, bývanie v pasívnom hoteli a to všetko v skvelej spoločnosti. Sme veľmi radi, že sme spolu nielen skúmali architektonické diela, ale aj sa navzájom spoznávali, zabávali sa a diskutovali o témach nám blízkych. 

Eventy

Ako transformovať mestá a regióny na uhlíkovo neutrálne?

Mestské oblasti sa podieľajú 60 – 80 % na celosvetovej spotrebe energie a približne rovnakou mierou aj na produkcii emisií CO₂. Napriek svojmu doterajšiemu negatívnemu dopadu na klimatické zmeny sa mestá stávajú zároveň perspektívnym nástrojom na efektívne dosiahnutie klimatických cieľov. 

Pozvánka: Konferencia A0

Ďalší ročník konferencie, opäť inej, nadväzuje na predchádzajúce ročníky o pasívnych domoch a budovách A0. Tentokrát sa vraciame nielen naspäť ku koreňom a do mesta… Vraciame sa naspäť k hodnotám a inšpiráciou sa nám stal Nový európsky Bauhaus, ktorý sa hlási k udržateľnosti, estetike a inklúzii.  Budeme ich spoločne hľadať v urbánnom aj rurálnom prostredí.

Greenwashing v stavebníctve
Novinka

Greenwashing v stavebníctve

Čoraz viac ľudí si začína uvedomovať dopady klimatickej a environmentálnej krízy a mnohých to trápi natoľko, že menia svoje osobné návyky. Pri svojich spotrebiteľských rozhodnutiach sú ochotní preferovať environmentálne priaznivé produkty a aj si za ne priplatiť. Mnohé firmy však tento trend využívajú a propagujú svoje produkty a služby rôznymi marketingovými taktikami ako priaznivé k životnému prostrediu. 

Uhlíková neutralita

COP26 - Povinná jazda či reálne riešenia?

Stavebný sektor má významný vplyv na životné prostredie – globálne je zodpovedný za 38%  emisií oxidu uhličitého. Po prvý krát v histórii sa na Konferencii OSN o zmene klímy sa delegáti zo všetkých krajín sveta venovali aj mestám, regiónom a urbanizovanému prostrediu. Konferenciu sprevádzali veľké očakávania.

Architekti

Administratívna budova ABW

Architektonický koncept vychádza z troch hlavných princípov. Prvým je zelené átrium otvorené do každej miestnosti v objekte. Druhý princíp je transparentnosť a prehľadnosti dispozície vo vzťahu zákazník - zamestnanec. Tretím princípom sú zásady pasívneho štandardu, ktoré striktne dodržiava. Právom získala nomináciu na CE ZA AR 2019.

Eventy

Dni pasívnych domov 2021

Pasívny dom je svojou úspornosťou a kvalitou vnútorného prostredia najlepšia investícia do budúcnosti. Ak ste zvedaví ako sa v úsporných a zdravých domoch býva, nezmeškajte túto príležitosť, inšpirujte sa skúsenosťami tých, ktorí si pasívny dom už postavili. Podujatie je určené pre všetkých záujemcov, ktorí chcú vedieť z prvej ruky, ako sa býva v pasívnych domoch a vypočuť si názory investorov, projektantov, realizátorov a užívateľov.

Architekti

Podcast UAU

Diskusia pre milovníkov architektúry, životného prostredia a udržateľného životného štýlu. Architektúra formuje prostredie, formuje nás. Zanecháva odtlačok doby, v ktorej vzniká. Čo zanechá tá súčasná? Ak vás tieto témy zaujímajú, počúvajte a (možno) zbadáte to, čo bolo pred vami doposiaľ ukryté. 

S podporou

Podporovatelia a partneri projektu

Die Europäische Klimaschutzinitiative
Inštitút pre pasívne domy
Centrum pasivního domu

Zisite viac

V čom je náš projekt jedinečný

ClimArchiNet

Zisite viac

V čom je náš projekt jedinečný

Projekt ClimArchiNet svojimi aktivitami nadväzuje na slovenskú iniciatívu Manifest2020 a českú iniciatívu Architects for future, ktoré sa venujú vplyvu stavebníctva na životné prostredie a stratégii uhlíkovo neutrálnej výstavby.

Správnym smerom

Ciele nášho projektu máme jasne definované

Jednejme ihned! V momentě, kdy dochází ke změně stavby, nebo výstavě nových budov, používejme co nejefektivnější technologie a materiály, které jsou dostupné. Dosáhneme tak postupného zkvalitnění fondu budov.

Dr. Jürgen Schnieders
- Passivhaus Institut v Darmstadtu

Vytvořili jsme unikátní virtuální CENTRUM" , otevřený prostor pro sdílení praktických zkušeností z přípravy a realizace udržitelné architektury. Cílíme na synergii všech účastníků stavebního sektoru, aby se v rámci tohoto CENTRA mohli vzájemně inspirovat, poučit z chyb a našli odvahu k realizaci dalších projektů. Těšíme se na setkání s Vámi. 

Ing. Tomáš Vanický
- ředitel Centra pasivního domu

Máme stávající strukturu a potřebujeme koncept pro změnu tohoto stávajícího, neefektivního a neudržitelného systému v udržitelnější systém. Musí jít o takovou přeměnu, na které se může podílet téměř každý, aby nikdo nezůstal pozadu.

Dr. Wolfgang Feist
- “Otec” myšlenky pasivního domu a zakladatel “Passivhaus Institut” v Darmstadtu

Jedným z konkrétnych riešení pre naše mestá, ktoré reagujú na klimatickú krízu súčasnosti, sú uhlíkovo neutrálne štvrte, ktoré prinášajú ekologicky, sociálne aj ekonomicky udržateľné riešenie komunít pri vysokej efektivite a mnohých benefitoch pre mesto ako celok.

Martin Stohl
- architekt, SKGBC

Estetické životné prostredie je udržateľnejšie než to, ktoré také nie je. Lebo krásne veci v ľuďoch prirodzene vzbudzujú rešpekt a potrebu starať sa o ne.

Nora Vranová
- architektka, podpredsedníčka Slovenskej komory architektov

Energetická efektívnosť je základ, na ktorom budeme stavať novú kultúru, novú architektúru a nový vokabulár. Pokiaľ ale architekti neprijmú ako svoje zásadné východisko to, že musia teda bojovať s klimatickými dopadmi svojej činnosti, tak nikdy žiadna nová estetika ani nová kultúrna vrstva nevznikne.

Palo Pokorný
- architekt, Pokorny architekti

Zistite viac

Spoznajte expertný tím

ClimArchiNet expertný tím

Zistite viac

Spoznajte expertný tím

Klimatickú krízu nevyrieši jednotlivec, ale široká spolupráca, preto projekt ClimArchiNet spája odborníkov z rôznych oblastí, ktorí identifikujú výzvy, prekážky a navrhnú konkrétne kroky ako nasmerovať slovenské stavebníctvo smerom k uhlíkovej neutralite.