Centrum pasivního domu v České republice touto Závěrečnou odbornou diskuzí a prezentací hlavních doporučení a závěrů projektu ClimArchiNet, ukončilo rok a půl trvající spolupráci expertní skupiny projektu a pozvaných hostů během 5 inspirativních setkání a workshopů, které se v roce 2021 -2022 konaly on-line i osobně. 

 
 1. Kulatý stůl č. 2 proběhl  1. 4. 2022 (10-12h) na živo v budově MŽP ČR + on-line přes Webex
 2. Diskuse se zúčastnili přední odborníci z oblasti architektury, stavebnictví a energetiky. 
 3. Videozáznam z akce je ke shlédnutí ZDE
Cílem závěrečné odborné diskuze byla rezentace výsledků projektu ClimArchiNet a zhodnocení jeho výstupů během odborné diskuse s expertním týmem projektu a přizvanými hosty. Společné doporučení konkrétních postupů a inovativních řešení a jejich aplikace do praxe: např. potřeba návrhu nástroje pro veřejného zadavatele a jeho orientaci v procesu tvorby správného zadání udržitelné architektury na návrh / výstavbu / renovaci budov / čtvrtí s optimálními náklady a hledání odborných kapacit a konkrétních finančních zdrojů pro dokončení tohoto nástroje.

Výstupy jsou zapracovány do Strategického dokumentu projektu, který najdete ke stažení zde.

 

Kulatého stolu se osobně/on-line účastnila Expertní skupina s pozvanými hosty v tomto složení:

 • Ing. Tomáš Vanický | odborný garant projektu ClimArchiNet / ředitel CPD
 • Ing. arch. Josef Tlustý | Architekt / ČKA, člen rady CPD
 • Ing. arch. Jan Soukup | Architekt / ISU ČKA
 • doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. | Odborník na energetiku budov, docent na FS ČVUT v Praze
 • Ing. Radim Kohoutek | Energetický specialista / APES, DS Energy Consulting
 • Mgr. Ing. Anna Francová | Právník / Frank Bold Advokáti
 • Ing. Stanislav Kutáček | Ekonom / Frank Bold  Advokáti
 • Ing. Vladimír Kubeček | Ekonom / VŠE Praha
 • Ing. arch. Petr Lešek | Architekt / člen Představenstva ČKA, Předseda PS Udržitelnost ČKA
 • Ing. arch. Petr Uhlíř | Ministerstvo životního prostředí ČR / program Nová zelená úsporám
 • Ing. Ondřej Vrbický |  Státní fond životního prostředí ČR / Odbor realizace velkých projektů, Oddělení OZE v energetice
 • Ing. Bohdan Polák | Státní fond životního prostředí ČR / ředitel Oboru realizace velkých projektů
 • Mgr. Tomáš Trubačík | Hlavní analytik profesního svazu Šance pro budovy
 • Ing. Martin Klouda | Státní fond podpory investic / ředitel sekce podpor

Děkujeme:

Ministerstvu životního prostředí České republiky, které nám poskytlo prostory k tomuto osobnímu setkání.

České komoře architektů za záštitu nad projektem ClimArchiNet a jeho aktivitami v roce 2021 a 2022.