Dr. Jürgen Schnieders a Passivhaus Institut v Darmstadtu

Premiéra videopříspěvku Dr. Jürgena Schniederse na téma "Vývoj energeticky úsporných budov a jejich vliv na klima" proběhla 30. 11. 2021 během živě moderovaného přenosu Mezinárodní konference Centra pasivního domu na téma Spojení staveb & udržitelnosti, vysílaného z ČSOB Kampusu v pražských Radlicích.

Tým 18 řečníků na této odborné konferenci hovořil a diskutoval o změnách v přístupu k zadávání, navrhování a stavění budov, které povedou ke snížení potřeby energie, rozvoji územních celků a k podpoře adaptace budov na změny klimatu. Dopolední část konference se zaměřila na mezioborovou spolupráci při tvorbě a zadávání udržitelných projektů pro města a obce, odpolední část se věnovala konkrétním příkladům rekonstrukcí a výstavby nových budov. 

Dr. Jürgen Schnieders
vystudoval fyziku se zaměřením na solární energii a efektivní využití energie. Od roku 1997 je členem “Passivhaus Institut” v Darmstadtu, ve kterém je od roku 2019 provozním ředitelem. Passive house Institut v Darmstatu má široké pole působnosti. Od certifikace materiálů a technologií vhodných pro výstavbu pasivních domů až po stanovení metodik vlivu pasivní výstavby pro větší území.
 
Hlavní myšlenka, která shrnuje jeho inspirativní příspěvek:

Jednejme ihned! V momentě, kdy dochází ke změně stavby, nebo výstavě nových budov, používejme co nejefektivnější technologie a materiály, které jsou dostupné. Dosáhneme tak postupného zkvalitnění fondu budov.  

Jak vidí Dr. Jürgen Schnieders dopady související s realizací energeticky efektivních budov a jejich následný vliv na klimatické změny? Na to se pojďme podívat právě teď.

Souhrn příspěvku: 

  1. Hlavním cílem je dosáhnout stavu, kdy budovy nebudou negativně ovlivňovat klima a jeho ochranu. Cesta,  jak tohoto dosáhnout je klimaticky neutrální stavební fond. Začít je třeba ihned, především s budovami s dlouho životností (například veřejné budovy).
  2. Dle Pařížské dohody máme na dosažení klimaticky neutrálních budov jen cca 10-20let
  3. V Passivehaus Institutu se zabývají tím, jak dosáhnout těchto cílů po technické stránce, ekonomické a také sociální. Vytvořili proto model všech budov na území Německa (jejich potřeby energie na vytápění, přípravu teplé vody a potřebu elektrické energie) a na základě toho modelovali různé scénáře vývoje pro dosažení neutrality fondu budov.
  4. Současná legislativní omezení (v Německu) jsou velmi mírná a ani za 50 let tato kritéria budovy nesplní. Při použití kvalitních materiálů (na úrovní vhodných pro pasivní domy) a komponent při postupných rekonstrukcích a zároveň výstavbě nových budov v pasivním standardu bude dosaženo cca 80% energie v horizontu 50 let. V kombinaci s obnovitelnými zdroji energie tak lze dosáhnout neutrality do roku 2050.
  5. Pokračování ve výstavbě budov a rekonstrukcích v současné kvalitě neumožní dosažení stanovených cílů a je zároveň tou nejdražší cestou i vzhledem ke vzrůstajícím cenám energií. 
Dostali jsme možnost vyslechnou si jeho osobní názor na Udržitelnost v každodenním životě.
Dalších 17 videopříspěvků řečníků konference, které jsou uloženy ve virtuálním CENTRU, můžete shlédnout bezplatně přes registraci na webu konference.
Více informací a program celodenního záznamu konference najdete zde