Premiéra videopříspěvku Ing. Michala Bureše, Ph.D. & Ing. Jiří Tencara, Ph.D. na téma "Rekonstrukce budovy školy za pomoci technologie Envilop" proběhla 30. 11. 2021 během živě moderovaného přenosu Mezinárodní konference Centra pasivního domu na téma Spojení staveb & udržitelnosti, vysílaného z ČSOB Kampusu v pražských Radlicích.

Tým 18 řečníků na této odborné konferenci hovořil a diskutoval o změnách v přístupu k zadávání, navrhování a stavění budov, které povedou ke snížení potřeby energie, rozvoji územních celků a k podpoře adaptace budov na změny klimatu. Dopolední část konference se zaměřila na mezioborovou spolupráci při tvorbě a zadávání udržitelných projektů pro města a obce, odpolední část se věnovala konkrétním příkladům rekonstrukcí a výstavby nových budov. 

Ing. Michal Bureš, Ph.D. & Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
Projektant a stavitel. Věří v masivní využití moderních dřevěných konstrukcí pro velké stavby. Spoluautor prefabrikovaného modulového LOP Envilop. Jednatel společnosti Woodrise, která tento systém dodává.
Hlavní výstup, který shrnuje jejich inspirativní příspěvek:

Budoucnost opláštění budov - Envilop, byl vyvinut v laboratořích univerzitního centra UCEEB, instalovaný na první realizaci = objektu střední školy Českobrodská 32a, který se ze staré budovy zamořené azbestem, změnil ve funkční prostor pro studenty a učitele v pasivním standardu. 

Jaké má Ing. Michal Bureš, Ph.D. & Ing. Jiří Tencar, Ph.D. zkušenost z procesu přípravy a rekonstrukce budovy na ŠKOLU 21.století?  Na to se pojďme podívat právě teď.
Souhrn příspěvku - zdařilé rekonstrukce školy:
  1. ENVILOP vznikl jako systém udržitelného prefabrikovaného lehkého obvodového pláště (LOP) na bázi dřeva. Moduly mohou být plně prefabrikovány a obsahují okna, stínění a vnější fasádu. Největší výzvy při vývoji byly požární odolnost a ochrana konstrukce proti vlhkosti. Výhodou systému je především prefabrikace, parametry vhodné pro pasivní domy a rychlá montáž na stavbě bez nutnosti lešení. Na této konkrétní stavbě se docílilo až 120m2/den hotové fasády.
  2. Rekonstrukci komplikovala vysoká přítomnost azbestu, špatný stav některých stávajících konstrukcí. Nejvíce komplikací bylo v rámci koordinace sítí a rozvodů uvnitř objektu. Rekonstrukce školy je pilotním použitím systému ENVILOP, kdy při stavbě vznikalo poměrně hodně komplikovaných detailů, které bylo třeba vyřešit.
  3. Technologické vybavení objektu je složeno z tepelných čerpadel se 16 hlubinnými vrty. Tento systém zajišťuje jak vytápění tak přichlazování objektu.
  4. Velký důraz byl kladen na kvalitní vnitřní prostředí, což jednoznačně vedlo k instalaci řízeného větrání do celé školy. Intenzita větrání je řízena měřením koncentrace škodlivin a tímto přizpůsobena aktuální potřebě. Instalováno je také LED osvětlení, které automaticky udržuje rovnoměrné osvětlení dle svitu slunce.
  5. Původní záměr bylo postavit budovo nulovou, nicméně optimalizací se podařilo dosáhnout na budovu plusovou. Budova tedy bilančně za rok, vyrobí více energie, než sama spotřebuje. Výroba energie je zajištěna fotovoltaickou elektrárnou na střeše objektu o výkonu 150kWp spojenou s bateriovým systémem 300kWh. To vše je ovládáno prediktivním systémem řízení, který den dopředu ví ceny nakupované energie ze sítě v hodinovém kroku, stav baterie a předpokládanou výrobu energie z fotovoltaických panelů. Systém tak připraví systém na optimalizovaný chod.
  6. V rámci budovy je pracováno také s vodou a zelení, které vytváří příjemné prostředí (například zelené atrium, vegetační střecha, vegetační fasáda). Zavlažování je realizováno retenční nádobou na dešťovou vodu, s případným doplněním z vlastní studny. Lehká šedá voda (z umyvadel a sprch) je jímána, čištěna a použita ke splachování v celé budově.

K rekonstrukci bylo přistoupeno komplexně, a to jak k obálce budovy, kvalitě vnitřního prostředí, použitých materiálů, nakládání s odpadními a dešťovými vodami. Při návrhu budovy byl kladen důraz také na kvalitní architekturu, tak aby byla budova pro uživatele příjemná a jednalo se o budovu 21. století.

Dostali jsme možnost vyslechnou si osobní názor Ing. Michala Bureše na Udržitelnost v každodenním životě.
Dalších 17 videopříspěvků řečníků konference, které jsou uloženy ve virtuálním CENTRU, můžete shlédnout bezplatně přes registraci na webu konference.
Více informací a program celodenního záznamu konference najdete zde