english below


Prvou zastávkou bude uhlíkovo neutrálna štvrť Seestadt Aspern vo Viedni. Masterplan vytvorili Tovatt Architects and Planners zo Štockholmu.

Seestadt Aspern je jedným z najväčších európskych projektov mestského rozvoja v ktorom sa testujú a zavádzajú inovatívne koncepty v oblasti kvalitného bývania, sociálneho zabezpečenia, energie a mobility. Do roku 2028 má vzniknúť na ploche 240 hektárov kvalitný životný priestor pre viac než 20 tisíc ľudí a zhruba rovnaký počet pracovných miest.

  • smart city
  •  životný štýl 21. storočia
  • ambiciózne energetické a klimatické ciele mesta Viedeň. 

Ako prvú budovu sme navštívili Pop Up Dorms: internát v pasívnom štandarde, kompletne prefabrikovaný a mobilný (už stojí v 3. lokalite). Nasledovala prehliadka Bildungscampus Liselotte Hansen-Schmidt, školy s nulovou spotrebou
energie. 

 

Tento bytový dom sa volá Living garden a ukázal nám ho jeho architekt Martin Mostböck.

Na návšteve ich IKEA Westbahnhof nás sprevádzala architetktka Carmen Hottinger z querkraft architekten.

Toto nie je klasická IKEA. Nie je na okraji mesta, nie je žlto-modrá krabica obkolesená parkoviskami. Tento obchodný dom je v centre Viedne, stvárňuje inovatívny koncept, reaguje na novú podobu urbánnej mobility, zmenené správanie spotrebiteľa, ale aj na aktuálne ekologické a estetické požiadavky. Napríklad striedanie plných a prázdnych blokov umožnilo vytvoriť na každom podlaží záhradu, ktorá trvalo ovplyvňuje mikroklímu. Navštívili sme aj interiéry hostelu na vrchných podlažiach.

V závere prvého dňa sme navštívili skvelý projekt od INNOCAD architecture – MAM Competence Center v Großhöflein.

Tento holistický projekt zjednocuje roky výskumu a analýzy s odborníkmi v oblasti dizajnu zameraného na človeka. Výsledkom je budova s demokratickou koncepciou, ktorá kladie do centra pozornosti človeka a jeho fyzické, duševné, kognitívne a sociálne potreby, ktorá používateľom ponúka rovnakú priestorovú kvalitu, denné svetlo a spojenie s prírodou – bez ohľadu na to, kde sa v sídle nachádza. Budova využíva prírodné materiály, obnoviteľné zdroje energie, geotermiku a inteligentný sytém fasádnych lamiel. Okrem mnohých ocenení za interiér bola aj finalistom WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL AWARDS 2021.

V Grazi sme navštívili Volksschule SmartCity, udržateľnú školu nominovaná na štátnu cenu architektúry, vybudovanú v brownfielde, v centre mesta. Koncept školy je výbrone prepracovaný od dopravy a širších vzťahov (škola má len 2 parkovacie miesta; pre imobilných a zásobovanie) až po energetický koncept a použitie materiálov. Projekt základnej školy je smart vďaka viacerým konceptom. Na prevádzku využíva fotovoltaické a geotermálne systémy a podlahové vykurovanie, sprístupňuje intenzívne zelené strechy ako aj školské terasy s výskumnými záhradami, umožňuje flexibilné využitie priestorov školy pre rôzne akcie.

Očaril nás bytový dom Wohnbau Max-Mell-Allee, ktorou nás sprevádzal pán architekt Stefan Nussmüller. Táto obytná stavba bola ocenená Holzbaupreis Steiermark. Počas návrhu projektu využili Nussmüller Architekti širokú škálu možností, ktoré ponúka drevo ako stavebný materiál – čo je viditeľné najmä pri realizácii inovatívnych geometrií. Drevostavba samotná bola zvolená z ekologických dôvodov a z dôvodu rýchlejšej dostupnosti bytov, keďže umožňuje kratšiu dobu výstavby.

Átrium bytového domu má úžasnú atmosféru. Zachytáva dažďovú vodu a pomocou zelene vytvára príjemnú klímu.

Korporátne sídlo realitnej spoločnosti C&P pôsobí ako nový orientačný bod pre meniacu sa priemyselnú oblasť. Budova je organizovaná ako kocka, je rozdelená átriom na podlažiach a pozostáva zo skleneného jadra v plávajúcej betónovej konštrukcii. Vonkajšia mriežka z bieleho betónu integruje automatický tieniaci systém, ktorý dynamicky mení vonkajší vzhľad budovy. Tento viacvrstvový systém zahŕňa rôzne konštrukčné a funkčné prvky pre svojich užívateľov, ako aj energeticky efektívne riešenia pre samotnú budovu, ktorá je postavená v takmer nulovom štandarde.

However, this bottle was a different person then.' 'Explain all that,' he said in a low, hurried tone. He looked anxiously round, to make out which were the verses to himself: '"WE KNOW IT TO BE.