Klimatická kríza je tu a  reakcia spoločnosti na túto hrozbu stále nie je dostatočná. Krízu takýchto rozmerov nevyrieši jednotlivec, ale široká spolupráca, preto projekt ClimArchiNet vytvára príležitosti participácie s odborníkmi, štátnou správou a verejnosťou.
 

Súčasťou projektu sú diskusné formáty a workshopy s odborníkmi, ktorí hľadajú prekážky a výzvy, ktoré stoja v ceste k udržateľnému, uhlíkovo neutrálnemu stavebnému sektoru. Výsledky analýz pracovných stretnutí expertného tímu sa stanú základom strategického dokumentu, v ktorom navrhnú konkrétne kroky, ako nasmerovať slovenské stavebníctvo smerom k uhlíkovej neutralite do roku 2050

Nora Vranová

architektka, podpredsedníčka Slovenskej komory architektov 

 

Nora je architektka a momentálne pôsobí ako podpredsedníčka Slovenskej komory architektov, kde vedie agendu profesijného vzdelávania architektov. Jej záujem o udržateľnú architektúru ju priviedol do združenia Manifest 2020, oficiálneho partnera Nového európskeho Bauhausu na Slovensku. Architektúru vníma ako organizáciu prostredia, v ktorom žijeme. Kvalitná architektúra je predpokladom kvalitného života.

Pavol Pokorný

architekt, Pokorny architekti, platforma “Staviame z dreva”

 

Palo sa po 15 rokoch architektonickej praxe sa rozhodol, že radikálne zmení prístup k tvorbe. Od roku 2009 navrhuje svoje projekty výlučne v energeticky efektívnom štandarde. V portfóliu jeho architektonickej kancelárie je možné nájsť široké spektrum stavieb, od interiérov po priemyselné fabriky; od výstavných expozícií po kancelárske budovy.  Je nadšeným ambasádorom stavieb z dreva, ktoré sú oceňované na domácej aj medzinárodnej scéne (Víkendový dom v Nosiciach, víťaz BEFFA 2012, nominácia ARCH 2012, Pasívny dom v Stupave, víťaz BEFFA 2014, nominácia ARCH 2014,  Vila v Záhorských sadoch, Stavba roka 2018).

Martin Stohl

architekt, expert na uhlíkovo-neutrálne štvrte, HB Reavis

 

Martin pracoval 11 rokov ako architekt v Kanade, vo viacerých veľkých projekčných firmách. Od roku 2008 začal pracovať pre HB Reavis v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí v pozícii špecialistu pre udržateľnosť, s dohľadom nad BREEAM  certifikáciami projektov v rámci krajín V4, Nemecku a UK. Pričinil sa o integráciu princípov udržateľnosti a medzinárodnej certifikácie do ESG štandardov HB Reavisu. Je členom predstavenstva SK GBC a viceprezidentom iniciatívy Manifest 2020.

Ján Karaba

expert na OZE, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)

 

Jano je expert na OZE a od roku 2019 pôsobí aj ako riaditeľ SAPI, najväčšej asociácie odvetvia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Profesne sa už vyše 12 rokov venuje developmentu, realizácii a prevádzke projektov obnoviteľných zdrojov energie a jeho pracovné skúsenosti zahŕňajú aj úspešne zrealizované projekty zvyšovania energetickej efektívnosti vo verejnom sektore. Zaujímajú ho inovatívne technológie a globálne trendy predovšetkým v odvetví energetiky.

Juraj Zamkovský

expert na regionálnu energetiku, výkonný riaditeľ  Priatelia Zeme - CEPA

Po založení Centra pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA) v roku 1993 viedol programy na podporu kapacít občianskych organizácií, pomoc komunitám ohrozeným komerčnými záujmami a odhaľovanie korupcie pri správe fondov EÚ. Od roku 2005 koordinoval prípravu podmienok pre rast energetickej autonómie regiónu Poľana. V rámci expertnej skupiny splnomocnenca na podporu najmenej rozvinutých okresov podporoval rozvoj udržateľnej regionálnej energetiky a v súčasnosti sa sústreďuje na vznik odborných kapacít pre plánovanie dekarbonizácie regiónov

 

Jana Bendžalová

expertka na implementáciu Smernice o EHB, energetickú certifikáciu budov,  výkonná riaditeľka ENBEE

 

Jana pracovala ako vedúca oddelenia tepelnej ochrany a energie budov v Technickom skúšobnom ústave stavebnom, kde sa zúčastnila na národných a medzinárodných  projektoch zameraných na implementáciu smernice o energetickej hospodárnosti budov 2010/31/EC. Spolupracuje na viacerých štúdiách pre Európsku komisiu a medzinárodných projektoch zameraných na energetickú certifikáciu, vnútorné prostredie a nákladovú optimálnosť obnovy budov. Je aktívnou členkou technickej normalizačnej komisie TK 58 Tepelná ochrana budov, TK 92 Vykurovacie systémy v budovách a je členkou pracovných skupín v CEN a ISO pre tvorbu noriem. 

 

Šimon Hudák

právny expert na EHB, advokátska kancelária Poláček and partners

 

Šimon je právny expert na vedenie súdnych sporov a správnych konaní. Venuje sa právu životného prostredia, stavebníctvu, poradenstvu pre klientov v elektroenergetike a teplárenstve. V rámci svojej právnej praxe sa venuje aj poskytovaniu bezplatnej právnej pomoci viacerým neziskovým organizáciám pri ochrane a dodržiavaní ľudských práv v podmienkach Slovenskej republiky.