Ako bojovať proti suchu? Výzva Slovenskej komory architektov

Jul 28, 2022

Aktuálne extrémne suchá s negatívnou prognózou sa v porovnateľnom rozsahu v európskych hydrometeorologických pozorovaniach a záznamoch nevyskytli za obdobie posledných 250 rokov. Extrémny charakter a následné sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky takéhoto opakovaného sucha nie sú spoločnosťou primerane pochopené a zohľadnené.

Čítať viac

Transformácia stavebného sektoru Slovenska na uhlíkovo-neutrálny

Spoločne s českým Centrom pasívního domu sme posledné 2 roky pracovali na projekte ClimArchiNet, na ktorý sme získali grant Európskej klimatickej iniciatívy EUKI, ktorú zastrešuje nemecké Federálne ministerstvo pre životné prostredie, ochranu prírody a nukleárnu bezpečnosť.

Čítať viac

ClimArchiTrip - databáza inšpiratívnej architektúry

Jun 15, 2022

Na exkurzii ClimArchiTrip sme navštívili skvelé príklady udržateľnej a energeticky efektívnej architektúry. Tu sú dáta a popis jednotlivých objektov.

Čítať viac

Konferencia A0: Naspäť k hodnotám

May 25, 2022

Ako stavať nesmrteľné mestá? Dokáže si skupina ľudí spoločne navrhnúť svoje bývanie v bytovom dome? Vieme stavať budovy, ktoré budú milované a budú sa o nich starať aj ďalšie generácie? 

Čítať viac

Aká bola exkurzia ClimArchiTrip?

May 16, 2022

Ako záver nášho projektu ClimArchiNet – s podporou EUKI – European Climate Initiative sme sa vybrali na študijnú cestu. Zažili sme nabité 3 dni v Rakúsku, 15+ inšpiratívnych architektonických diel, bývanie v pasívnom hoteli a to všetko v skvelej spoločnosti. Sme veľmi radi, že sme spolu nielen skúmali architektonické diela, ale aj sa navzájom spoznávali, zabávali sa a diskutovali o témach nám blízkych. 

Čítať viac

Pozvánka na ClimArchiTrip - exkurziu za výnimočnou architektúrou

Apr 05, 2022
Eventy

 Pozvánka na exkurziu za výnimočnými udržateľnými budovami v Rakúsku, 28.- 30. apríla 2022 

Čítať viac

Faktor primárnej energie

Mar 23, 2022

Workshop 4 sme organizovali v rámci projektu Climarchinet – Inovatívne riešenia pre budovy a ochranu klímy v architektonickom návrhu, podporeným Európskou klimatickou iniciatívou EUKI.

Čítať viac

Ako transformovať mestá a regióny na uhlíkovo neutrálne?

Mar 16, 2022
Eventy

Mestské oblasti sa podieľajú 60 – 80 % na celosvetovej spotrebe energie a približne rovnakou mierou aj na produkcii emisií CO₂. Napriek svojmu doterajšiemu negatívnemu dopadu na klimatické zmeny sa mestá stávajú zároveň perspektívnym nástrojom na efektívne dosiahnutie klimatických cieľov. 

Čítať viac

Pozvánka: Konferencia A0

Mar 16, 2022

Ďalší ročník konferencie, opäť inej, nadväzuje na predchádzajúce ročníky o pasívnych domoch a budovách A0. Tentokrát sa vraciame nielen naspäť ku koreňom a do mesta… Vraciame sa naspäť k hodnotám a inšpiráciou sa nám stal Nový európsky Bauhaus, ktorý sa hlási k udržateľnosti, estetike a inklúzii.  Budeme ich spoločne hľadať v urbánnom aj rurálnom prostredí.

Čítať viac

Ceny Nového európskeho Bauhausu - 2. ročník

Jan 24, 2022
Súťaž

Zapojte sa aj vy do 2. ročníka celoeurópskej súťaže o hodnotné ceny! Termín prihlášok do 28. februára 2022.

Čítať viac