Aktivity projektu v České republice

Partner projektu: Centrum pasivního domu
​​​​​​Mezinárodní Projekt ClimArchiNet / Climate Architects Network

Projekt se v letech 2020-2022 zaměřuje na diskusní formáty s odborníky a příklady dobré praxe: 

Kulatý stůl č. 1  ČR
Termín: on-line  21. 1. 2021 od 10-12 h.

Info: Centrum pasivního domu tímto Kulatým stolem oficiálně zahájilo odbornou diskuzi k realizovanému projektu ClimArchiNet / Inovativní řešení pro budovy a ochranu klimatu během architektonického návrhu.
Výstupy: diskutovaná témata, videozáznam akce k nalezení zde.  

Workshop č. 1  ČR
​​​​​Termín: on-line 18. 3. 2021 od 15 -17h. 
Info: Expertní skupina hledala odpovědi na otázky: Jak můžeme prakticky změnit přístupy k navrhování budov, které povedou ke snížení potřeby energie, k rozvoji moderní energetiky a územních celků a budou podporovat adaptaci budov na změny klimatu v ČR. Jaké existující metodiky používat pro zadávání a hodnocení architektonických soutěží s požadavky na udržitelnost. Společně poukázali na jejich silné a slabé stránky. 
Výstupy: diskutovaná témata, videozáznam akce k nalezení zde.

Workshop č. 2  Č
Termín: on-line 22. 4. 2021 od 10-12h. 
Info: 
Expertní skupina diskutovala blíže témata: Jaké jsou silné a slabé stránky metody DesignBuild & Performance? Přesvědčí pilotní projekt této metodiky "Nová dětská léčebna v Ostrově u Macochy" i budoucí veřejné investory? Budou právě obce a města motivátorem změny při zadávání udržitelné architektury? 
Výstupy: diskutovaná témata, videozáznam akce k nalezení zde.

Workshop č. 3 ČR / v PŘÍPRAVĚ 
Termín: on-line Virtuální Centrum 25. 2. 2022 od 10 -12h. 
Info:
Jak do architektonických soutěží dostat parametry udržitelnosti. Jak inovovat soutěže - s ohledem na TAXONOMII, ESG . Jak specifikovat/inovovat zadávání rozdílné výše investic.  Jak tyto body navazovat na dotační tituly (zvýšení motivace a informovanosti architektů a obcí).
Výstupem bude MAPA - popis procesů.
Výstupy: diskutovaná témata, videozáznam akce bude k nalezení zde.

Kulatý stůl č. 2 ČR / v PŘÍPRAVĚ 
Termín: on-line Virtuální Centrum 25. 3. 2022 (10-12h) 
Info:
Prezentace výsledků projektu ClimArchiNet a zhodnocení jeho výstupů během odborné diskuse s expertním týmem projektu a přizvanými hosty. Doporučení konkrétních postupů a inovativních řešení a jejich aplikace do praxe.  
Výstupy: diskutovaná témata, videozáznam akce bude k nalezení zde.

Mezinárodní konference na téma Spojení staveb & udržitelnosti
Termín: on-line Konference  30. 11. 2021 živý přenos z budovy ČSOB Kampus.
Info: Konference probíhala v Unikátním Virtuálním Centru Udržitelnosti. Celodenním programem v rámci živého přenosu provázel moderátor Vladimír Kořen. Experti z oboru představili 18 videopříspěvků plných praktických zkušeností z přípravy a realizace udržitelné architektury.
Program doplnilo 6 živých panelových diskuzí.
Výstupy: diskutovaná témata, videozáznam akce po registraci do Virtuálního CENTRA k nalezení zde.
Vstoupit do virtuálního centra můžete bezplatně přes registraci na webu konference.
Program záznamu konference najdete zde. 

Mezinárodní vícedenní exkurze po příkladech dobré praxe udržitelné architektury
Termín: v PŘÍPRAVĚ / v týdnu 18.-22.4. 2022
Info: 3 denní exkurze (Německo, Rakousko)

Více informací o realizovaných akcích v ČR najdete na naší spádové stránce k projektu Climarchinet.