Európa chce znova odmeňovať architektov, inžinierov, dizajnérov, študentov, pedagógov a všetky bystré a vizionárske mysle, ktoré svojimi projektmi a nápadmi neustále formujú Európu zajtrajška. Európska komisia vyhlásila už 2. ročník súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu.

Ceny budú uznaním a oslavou existujúcich krásnych, udržateľných a inkluzívnych úspechov a podporia mladšiu generáciu, aby ďalej rozvíjala vznikajúce koncepty a nápady.

Ceny budú udelené 4 rôznych kategóriách, pričom v každej z nich budú ocenené dva druhy inovatívnych riešení:

  • už zrealizované projekty a príklady
  • nové koncepty a idey mladých tvorcov do 30 rokov.

  1. Opätovné spojenie s prírodou
  2. Opätovné získanie pocitu spolupatričnosti
  3. Uprednostnenie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú
  4. Formovanie kruhového priemyselného ekosystému a podpora myslenia o životnom cykle

 

VIAC INFORMÁCIÍ / PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV SK 

Prihlásiť sa je skvelou šancou prezentovať svoje projekty v celej Európe a získať finančnú odmenu:

Ceny za existujúce dokončené projekty

  • Víťazi získajú 30 000 EUR a komunikačný balík
  • Tí, ktorí sa umiestnia na druhom mieste, získajú 20 000 EUR a komunikačný balík

Vychádzajúce hviezdy (nápady mladých talentov) vo veku do 30 rokov

  • Víťazi získajú 15 000 EUR a komunikačný balík
  • Tí, ktorí sa umiestnia na druhom mieste, získajú 10 000 EUR a komunikačný balík

Termín odovzdania prihlášok je 28. februára 19:00.


Obrázok: Jeden z minuloročných víťazov - Gardens in the Air v Seville