Autor: Ing. arch. Daniel Bizoň www.atelierbizon.sk

Realizačná firma: Ing. Pavel Lietava www.pasivne-domceky.sk

Projekt záhrady: Ing. Eva Sušková www.krajarch.sk

Realizácia záhrady: Ateliér Krajinka www.atelierkrajinka.sk

Foto: Martin Dubovský, Tomáš Fábry

 

Miesto stavby: Horná Mičiná, Slovensko

Projekt: 2017

Realizácia: 2018-2019

Úžitková plocha: 140 m2

Zastavaná plocha: 120 m2

Plocha pozemku: 1170 m2

Dom je umiestnený na severnej hranici pozemku. V súlade s princípmi pasívnych domov ide o kompaktnú hmotu, čo je výhoda pre dosiahnutie vysokej energetickej efektívnosti obálky. Je orientovaný všetkými obytnými miestnosťami prízemia na juh, pričom z každej izby sa vychádza na terasu, ktorá obchádza dom z južnej a západnej strany. Južný presah sedlovej strechy je nadimenzovaný tak, aby ideálne tienil a zabraňoval prehrievaniu v lete, ale umožňoval preslnenie v zime, podľa princípu pasívnych solárnych ziskov. Na pozemku je samostatne stojaca garáž s extenzívnou zelenou strechou.

Jednoduchá 4-izbová dispozícia s presvetlenou chodbou, nad dennou časťou je otvorená priestranná galéria do podkrovia. Zaujímavosťou je sedacie okno s krásnym južným výhľadom či relaxačná sieť nad kuchyňou.

Južná strecha je využitá na fotovoltickú inštaláciu. V dome je použitá aktívna rekuperačná vetracia jednotka, ktorá zabezpečuje zdravé vnútorné prostredie a spätné získavanie tepla.

 

Po troch rokoch bývania v dome sú klienti, dnes už 5-čenná rodina, spokojní so svojím rozhodnutím investovať do kvalitného návrhu a obnoviteľných zdrojov energie, keďže sú energeticky sebestační a zdražovanie plynu, dreva ani elektriny sa ich vôbec netýka. V celoročnej bilancii ide o plusový dom.

Rodinný dom taktiež umožňuje šetrné využívanie vody, na závlahu záhrady a aj na splachovanie WC využívajú dažďovú vodu. Okolie domu bolo upravené sadovými úpravami s konceptom prírodnej záhrady - ovocné stromy, kvetinové či bylinkové záhony.

Technológie

 

Aktívna rekuperácia Nilan s malým tepelným čerpadlom na čiastočné temperovanie resp. chladenie priestoru

Fotovoltická inštalácia 6,6 kWp, virtuálna batéria

Elektrické priamo výhrevné vykurovanie 2,3 kW pre celý dom


Konštrukcie

Masívna murovaná konštrukcia z vápennopieskovej tehly s difúzne otvorenou skladbou zateplenia obvodových stien a so smrekovcovými obkladmi.

Drevený trámový strop

Dôkladne zaizolovaná obálka domu s eliminovaním tepelných mostov
Dôraz na vzduchovú neprievzdušnosť (vzduchová priepustnosť: n50 = 0,4/h)Všetky tepelné izolácie v obvodových stenách a streche sú z mäkkých drevovláknitých dosiek. Hrúbka tepelných izolácií je približne 45 cm v obvodových stenách a 50 cm v streche.

 

Údaje

Merná potreba tepla na vykurovanie podľa PHPP: 18 kWh/(m²a)

Vzduchová priepustnosť: n50 = 0,4/h

Plocha tepelnoizolačnej obálky: 478m²

Koeficient tvaru A/V: 0,7

Súčiniteľ prestupu tepla: Stena k exteriéru: U=0,091 W/m2K

Strecha: U=0,089 W/m2K

Podlaha: U=0,133 W/m2K

Okná s trojsklom: Ug=0,6 W/m2K

Celková spotreba energie v dome pre všetky miesta spotreby: približne 5200 kWh/r

Celková ročná produkcia z fotovoltickej inštalácie: približne 7000 kWh/r

PLUSOVÝ DOM v celoročnej bilancii

 

Rodinný dom sa zúčastnil prehliadky Dni pasívnych domov 2022. Prezentáciu domu si môžete pozrieť tu: