Hlavným cieľom workshopu bolo otvoriť diskusiu v odbornom kruhu, ako podporiť transformáciu stavebníctva na štandardy zelenej ekonomiky v zmysle požiadaviek európskej iniciatívy Green Deal a Renovation Wave. V programe odzneli výsledky mikroštúdie, ktorá sa zaoberá nastavením hodnôt faktora primárnej energie na Slovensku a ich vplyvu na energetickú hospodárnosť budov pripojených do sústav centralizovaného zásobovania teplom, ako aj konkrétne príklady z praxe. Správne nastavenie požiadaviek, ktorých súčasťou je aj spôsob výpočtu faktora primárnej energie pre systém CZT (podľa vyhlášky MHSR č. 308/2016 platnej od 01. 01. 2017) je dôležitou súčasťou cieľa dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

V programe vystúpili s krátkymi prezentáciami nasledovní odborníci v oblasti stavebníctva a energetiky:

  • Filip Vilga, Priatelia Zeme CEPA: Odborná mikroštúdia – Faktor primárnej energie pre CZT
  • Vladimír Šimkovic, Inštitút pre pasívne domy: Obnova bytového domu do pasívneho štandardu, projekt Deliver
  • Jana Bendžalová: Primárna energia a vplyv fPE na energetickú certifikáciu budov

Záznam si môžete pozrieť na našom youtube kanáli: