Faktor primárnej energie

Mar 23, 2022

Workshop 4 sme organizovali v rámci projektu Climarchinet – Inovatívne riešenia pre budovy a ochranu klímy v architektonickom návrhu, podporeným Európskou klimatickou iniciatívou EUKI.

Čítať viac

Ako transformovať mestá a regióny na uhlíkovo neutrálne?

Mar 16, 2022
Eventy

Mestské oblasti sa podieľajú 60 – 80 % na celosvetovej spotrebe energie a približne rovnakou mierou aj na produkcii emisií CO₂. Napriek svojmu doterajšiemu negatívnemu dopadu na klimatické zmeny sa mestá stávajú zároveň perspektívnym nástrojom na efektívne dosiahnutie klimatických cieľov. 

Čítať viac

COP26 - Povinná jazda či reálne riešenia?

Dec 01, 2021
Uhlíková neutralita

Stavebný sektor má významný vplyv na životné prostredie – globálne je zodpovedný za 38%  emisií oxidu uhličitého. Po prvý krát v histórii sa na Konferencii OSN o zmene klímy sa delegáti zo všetkých krajín sveta venovali aj mestám, regiónom a urbanizovanému prostrediu. Konferenciu sprevádzali veľké očakávania.

Čítať viac

Čomu sa venuje iEPD? Nielen pasívnym domom...

Nov 15, 2021
Uhlíková neutralita

Inštitút pre pasívne domy je nezisková organizácia, ktorá sa už od roku 2005 venuje podpore rozvoja udržateľnej architektúry, výstavby pasívnych domov a energeticky efektívnej výstavbe. Venujeme sa odbornej činnosti a vzdelávaniu profesionálov. Sme záujmovým združením odborníkov a firiem.

Čítať viac

Expertný tím projektu ClimArchiNet na Slovensku

Klimatická kríza je tu a  reakcia spoločnosti na túto hrozbu stále nie je dostatočná. Krízu takýchto rozmerov nevyrieši jednotlivec, ale široká spolupráca, preto projekt ClimArchiNet vytvára príležitosti participácie s odborníkmi, štátnou správou a verejnosťou.

Čítať viac

Workshop 1

Workshop č.1 bol pokračovaním projektu ClimArchiNet, ktorý svojimi aktivitami nadväzuje na slovenskú iniciatívu Manifest2020 a venuje sa vplyvu stavebníctva na životné prostredie a stratégii uhlíkovo neutrálnej výstavby, www.manifest2020.sk.

Čítať viac