Pozývame Vás na 2. Okrúhly stôl v rámci projektu ClimArchiNet – Inovatívne riešenia pre samosprávy a ochranu klímy v architektonickom návrhu. Organizujeme v spolupráci s Úniou miest Slovenska a bude zameraný na tému:

Termín: utorok 22.3. 2022, 14:00 – 16:00

Formát: online, prostredníctvom platformy Zoom

Hlavným cieľom okrúhleho stola je otvoriť potrebnú diskusiu o transformácii stavebníctva na štandardy zelenej ekonomiky v zmysle požiadaviek európskej iniciatívy Green Deal a Renovation Wave. Zlepšenie podmienok na miestnej a národnej úrovni vytvára funkčný rámec pre rozvoj energeticky efektívnej výstavby a obnovy budov, prechod z fosílnych zdrojov energie na obnoviteľné, na rozvoj regionálnej energetiky, ktoré sú základným pilierom prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo.

2. Okrúhly stôl, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou miest Slovenska (ÚMS), nadväzuje na sériu podujatí v rámci projektu ClimArchiNet – Inovatívne riešenia pre budovy a ochranu klímy v architektonickom návrhu s  podporou od Európskej klimatickej iniciatívy EUKI, pod hlavičkou nemeckého MŽP.

Chceme, aby to bolo veľmi vecné a praktické stretnutie, kde zástupcovia miest budú mať možnosť klásť otázky expertom a v konštruktívnej diskusii môžeme hľadať možné kroky ako dosiahnuť cieľ uhlíkovej neutrality.


Program

14:00 – 14:05 Úvod, privítanie Ľubica Šimkovicová, Inštitút pre pasívne domy, iEPD

14:05 – 14:10 Príhovor Jana Červenáková, Únia miest Slovenska 

14:10 – 15:10 Prezentácie expertov zamerané na agendu samospráv: 

  • Andrea Borská, iEPD – Uhlíkovo-neutrálne štvrte
  • Vladimír Šimkovic, iEPD – Pridaná hodnota pri obnove bytových domov
  • Nora Vranová, SKA – Súťaže návrhov
  • Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme CEPA – Kapacity a dekarbonizácia energetiky v regiónoch
  • Kateřina Chajdiaková, SKI – Čerpanie verejných finančných zdrojov
  • Tomáš Vanický, CPD – Metodika pre verejných zadávateľov stavieb

15:20 – 15:50 Spoločná diskusia (pozvaných odborníkov a ÚMS)

15:50 – 16:00 Zhodnotenie diskusie a závery

Moderuje: Ľubica Šimkovicová, iEPD


Prihláste sa tu

Tešíme sa na Vás!