Názov objektu: Uhlíkovo neutrálna štvrť Seestadt Aspern

Architekt: Masterplan Tovatt Architects and Planners, Stockholm, SE 

Adresa: Viedeň , Rakúsko

Rok realizácie: 2010-2030

Účel: štvrť pre 20 000 obyvateľov

Plocha:  240 hektárov

Krátky popis: Seestadt Aspern je jedným z najväčších európskych projektov mestského rozvoja v ktorom sa testujú a zavádzajú inovatívne koncepty v oblasti kvalit-ného bývania, sociálneho zabezpečenia, energie a mobility. Do roku 2028 má vzniknúť na ploche 240 hektárov kvalitný životný priestor pre viac než 20 tisíc ľudí a zhruba rovnaký počet pracovných miest. Seestadt Aspern je po-važovaný za laboratórium konceptu smart city vo Viedni, ktoré spĺňa požia-davky životného štýlu 21. storočia a zároveň plní ambiciózne energetické a klimatické ciele mesta Viedeň. 

Link: https://www.aspern-seestadt.at/

 

Názov objektu: Pop Up Dorms

Architekt: Lang Consulting , f2 Architekten

Investor: OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH, WBV-GPA 

Rok realizácie: 2015

Adresa: Seestadt Aspern, Viedeň, Rakúsko

Účel: internát, 40 študentov

Podlahová plocha: 2 028 m2

Potreba energie: 6.0 kWh/m²a, pasívny štandard, certifikát PHI 4509 

Cena: 3 250 000 €

Cena/m2: 1602.56 €/m2

Konštrukcia: prefabrikovaná drevená konštrukcia, prevládajúce použitie izolačných materiálov bez HFC, vyhýbanie sa PVC pri zariaďovaní interiéru

Technológie:  ventilačný systém s rekuperáciou tepla, tepelné čerpadlo

Krátky popis: PopUp internáty sú vysoko energeticky efektívne študentské internáty. Sú postavené podľa energeticky najúčinnejších a udržateľných stavebných štandardov, z prefabrikovaných drevených konštrukcií. Projekt ukazuje, ako rýchlo a lacno sa dajú postaviť budovy pasívnych domov. Okrem toho tento priekopnícky projekt šetrí veľa drahých nákladov na nehnuteľnosti. Objekt je možné viacnásobne premiestňovať vrátane vnútorného vybavenia. Každá ubytovacia časť so 4 izbovými jednotkami je prístupná cez nádvorie. 4 izby sú vybavené 2 kúpeľňami a ďalšou malou spoločenskou miestnosťou s minikuchynkou. 

Link: https://www.oeadstudenthousing.at/en/accommodation/vienna/popup-dorms/

 

Názov objektu: Bildungscampus Liselotte Hansen-Schmidt

Architekt: Karl und Bremhorst Architekten 

Investor: City of Vienna, MA 19 - Architecture and Urban Design 

Rok realizácie: 2021

Adresa: Sonnenallee 116, 1220 Viedeň , Rakúsko

Účel: základná škola, kapacita 1400 žiakov 

Podlahová plocha: 18,110 m² 

Cena: 45  milliónov €

Cena/m2: 2,367 €

Potreba energie na vykurovanie: 37.05 kWh/m2a 

Konštrukcia: drevostavba, oceľová a sklenená konštrukcia, železobetón, prevládajúce použitie izolačných materiálov bez HFC, vyhýbanie sa PVC na okná a dvere, vyhýbanie sa PVC v interiérovom dizajne

Technológie: geotermálna energia, vetrací systém s rekuperáciou tepla, fotovoltaika, tepelné čerpadlo

Krátky popis: Školský areál sa nachádza v severnej časti Aspernu. V areáli je možné umiestniť 3 skupiny malých detí, 9 skupín materských škôl, 17 tried základnej školy, 16 nových tried strednej školy a 4 špeciálne výchovné skupiny. Vzdelávacie zariadenie tohto rozmeru si vyžadovalo prepracovaný architektonický koncept. Trojdielne členenie konštrukcie budovy umožňuje prehľadné rozdelenie funkcií v rámci školy. Týmto usporiadaním sa dosahuje dobrá orientácia, krátke dochádzkové vzdialenosti a prehľadná štruktúra objemu budovy. Balkóny po celom obvode budovy vytvárajú atraktívne otvorené plochy na všetkých podlažiach. Sofistikovaný energetický koncept zabezpečuje prakticky bezúdržbový systém, ktorý pomocou slnečnej, veternej a geotermálnej energie a akumulačnej hmoty vytvára takmer energeticky autonómnu budovu. 

 

Link: https://www.bildungscampusliselottehansenschmidt.at/

Názov objektu: Living Garden

Architekt: Martin Mostböck, Pesendorfer & Machalek 

Investor: 

Rok realizácie: 2019

Adresa: Janis-Joplin Promenade 14, 1220 Viedeň, Rakúsko

Účel: obytná stavba,  37 bytov a 19 apartmánov.

Podlahova plocha: 4.510  m2

Potreba energie: 17,2 kWh/m²a  

Cena/m2: 1900 €

Konštrukcia: oceľová a sklenená konštrukcia, oceľová konštrukcia, železobetón

Technológie: centrálne vykurovanie, fotovoltaika

Krátky popis: Projekt je navrhnutý ako zelená, udržateľná budova. Okrem príjemnej klímy – kyslík, tieň, ochrana pred vetrom – vytvára zelená budova identitu pre svojich obyvateľov a štvrť. Typy bytov sú väčšinou priechodné alebo rohové, obojstranne orientované. V poschodovej časti objektu sa nachádzajú byty orientované na tri strany s balkónmi a strešnými terasami. Z vonkajšej plochy vo dvore s ihriskom a bujnou vegetáciou sa zelená línia rozvíja pozdĺž fasády až po intenzívne zelenú strechu a spája terasy. Na najväčšej terase nad prvým poschodím sú plochy vyhradené pre komunitnú záhradu.

Link: https://monitor.aspern-seestadt.at/living-garden-baufeld-j3b.htm
 

 

Názov objektu: IKEA Westbahnhof

Architekt: querkraft architekten

Investor: IKEA

Rok realizácie: 2021

Adresa: Europaplatz 1, 1150 Viedeň, Rakúsko

Účel: obchodný dom, hostel 345 lôžok, reštaurácia 

Podlahová plocha: 26.200 m² 

Zastavaná plocha: 3.977 m² 

Cena: 140 mil. €

Konštrukcia: Oceľ, železobetón

Technológie: centrálne vykurovanie, fotovoltaika

Krátky popis: Udržateľný obchodný dom ochladzujúci okolitú výstavbu. Žlto-modrý obchod s nábytkom je známy po celom svete. Najčastejšie ho nájdete na okraji mesta, kvôli potrebnému priestoru pre budovu a parkova-nie. IKEA Westbahnhof stvárňuje inovatívny koncept, je reakciou na novú podobu urbánnej mobility, zmenené správanie spotrebiteľa, ale aj na aktuál-ne ekologické a estetické požiadavky. Koncept architektúry symbolizuje fle-xibilitu, svetlo a jednoduchosť. Striedanie plných a prázdnych blokov umož-nilo vytvoriť na každom podlaží záhradu, ktorá trvalo ovplyvňuje mikroklímu. Plánovaných 160 stromov zníži teplotu v budove a v blízkom okolí o 2 °C. 

Link: https://www.ikea.com/at/de/newsroom/corporate-news/willkommen-im-hus-ikea-wien-westbahnhof-ist-ab-heute-geoeffnet-pubf4d82450

 

Názov objektu: MAM Competence Center

Architekt: INNOCAD Architektur

Investor:  MAM Health & Innovation GmbH

Rok realizácie: 2021

Adresa: Großhöflein, Rakúsko

Účel: administratíva, vývoj produktov

Podlahová plocha: 4500 m² 

Cena: 11 mil. €

Konštrukcia: železobetón, zelená strecha, medené lamely

Technológie: obnoviteľné zdroje energie, geotermika

Krátky popis: Tento holistický projekt zjednocuje roky výskumu a analýzy s odborníkmi v oblasti dizajnu zameraného na človeka. Výsledkom je budova s demokratickou koncepciou, ktorá kladie do centra pozornosti človeka a jeho fyzické, duševné, kognitívne a sociálne potreby, ktorá používateľom ponúka rovnakú priestorovú kvalitu, denné svetlo a spojenie s prírodou. Budova je organická, rastúca, jej jednotlivé časti plynule prechádzajú jedna do druhej. Z urbanistického hľadiska časti budovy, kopírujúce terén, jemne zapadajú do zvlnenej krajiny. Kruhová geometria budovy a prepojené úrovne spájajú ľudí z rôznych disciplín a zároveň podporujú interakciu, ako aj fyzickú aktivitu a kognitívne rozptýlenie. Dispozícia budovy odhaľuje, že vzdialenosti boli prispôsobené ľudskej mierke. Mnohopočetné biofilné zásahy do interiéru kancelárie zvyšujú zdravie a pohodu, ako napríklad vedecky podložené fraktálne vzory podlahy, ktoré vyvolávajú účinky znižujúce stres, alebo vonkajší pracovný priestor na zelenej streche, ktorý podporuje ďalšie prepojenie s prírodou. Celú spotrebu energie centrály, potrebnej na vykurovanie a chladenie, pokrýva obnoviteľná energia a jej kompaktný valcový tvar s veľkým objemom a malou plochou prispieva k jej energetickej efektívnosti. Senzorovo riadená lamelová fasáda z bronzových eloxovaných a perforovaných hliníkových lamiel automaticky reaguje na polohu slnka a minimalizuje tepelné zisky v lete.

Link: https://innocad.at/projects/mam-competence-center-2/

 

Názov objektu: Volksschule SmartCity

Architekt: Alexa Zahn Architeken

Investor: mesto Graz

Rok realizácie: 2019

Adresa: Waagner Biro Straße 99, 8020 Graz, Rakúsko

Účel: základná škola 

Podlahová plocha: 3.300 m² 

Cena: 10 mil. €

Konštrukcia: Zmiešaná konštrukcia, oceľová konštrukcia, železobetón, zelená strecha, prevládajúce použitie izolačných materiálov bez HFC, vyhýbanie sa PVC na okná a dvere, vyhýbanie sa PVC v interiérovom dizajne

Technológie:  fotovoltaické a geotermálne systémy a podlahové vykurovanie

Krátky popis: Smart City Graz, ktoré sa v súčasnosti stavia na severe mesta, predstavuje trvalo udržateľný mestský rozvoj orientovaný na budúcnosť. V stavebníctve a pri neskoršom využívaní to znamená, že štvrť je šetrná k zdrojom, CO2 neutrálna a energeticky efektívna. Projekt základnej školy je smart vďaka viacerým konceptom. Na prevádzku využíva fotovoltaické a geotermálne systémy a podlahové vykurovanie, sprístupňuje intenzívne zelené strechy ako aj školské terasy s výskumnými záhradami, umožňuje flexibilné využitie priestorov školy pre rôzne akcie. Škola má len 2 parkovacie miesta: 1 pre imobilných, 1 pre zásobovanie.

Link: https://www.nextroom.at/building.php?id=39522&inc=datenblatt