Cieľom projektu ClimArchiNet, alebo „Inovatívne riešenia pre budovy a ochranu klímy v architektonickom návrhu“ je identifikovať súčasnú situáciu a podporiť rozvoj inovativních postupov, materiálov a technológií na prípravu a realizáciu budov s veľmi nízkou potrebou energie v priebehu celého životného cyklu. Podporiť transformáciu sektoru budov smerom k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality, adaptáciu budov na zmeny klímy a zabezpečenie sociálnej a energetickej bezpečnosti. Projekt sme doviedli do úspešného konca, a napriek nepriaznivým okolnostiam pandémie sme zorganizovali diskusné formáty s odborníkmi a umožnili sme zdieľanie príkladov dobrej praxe udržateľnej architektúry: 

 

  • 2 okrúhle stoly s expertami a hosťami
  • 4 diskusné workshopy s expertami 
  • 1 dňová medzinárodná konferencia na tému „Budovy A0 – naspäť k hodnotám“
  • 3 dňová exkurzia po príkladoch dobrej praxe udržateľnej architektúry v Rakúsku 
  • Vytvorenie informačnej platformy o udržateľnej architektúre www.climarchi.net 

 

Na záver Vám chceme predstaviť najdôležitejší výstup projektu, ktorou je odborná analýza Transformácia stavebného sektoru slovenska na uhlíkovo-neutrálny“, v ktorej 7 expertiek a expertov z oblasti stavebníctva identifikovali problémy, bariéry a navrhli odporúčania a konktrétne kroky tak, aby stavebný sektor výraznou mierou prispel k cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Zámerom analýzy je sumarizovať problémy a priniesť príklady najlepšej praxe zo zahraničia, skúsenosti zo SR a odporúčania v oblasti udržateľnej výstavby pre štátnu správu a samosprávu a mimovládne organizácie, ktorej sa tejto problematike venujú.
 

Slovenská jazyková verzia:  ClimArchiNet - Odborná analýza

Anglická jazyková verzia / English version: ClimArchiNet - Expert analysis 


Veríme, že aj pre Vás bude tento materiál užitočný a prospeje k rozvoju udržateľnej architektúry  na Slovensku.