Transformácia stavebného sektoru Slovenska na uhlíkovo-neutrálny

Spoločne s českým Centrom pasívního domu sme posledné 2 roky pracovali na projekte ClimArchiNet, na ktorý sme získali grant Európskej klimatickej iniciatívy EUKI, ktorú zastrešuje nemecké Federálne ministerstvo pre životné prostredie, ochranu prírody a nukleárnu bezpečnosť.

Čítať viac

Workshop 3

Workshop č.3 bol pokračovaním projektu ClimArchiNet, (v rámci projektu s EUKI – European Climate Initiative) v spolupráci s Fakultou architektúry STU, 3. ročník – ateliér urbanizmu.

Čítať viac

Expertný tím projektu ClimArchiNet na Slovensku

Klimatická kríza je tu a  reakcia spoločnosti na túto hrozbu stále nie je dostatočná. Krízu takýchto rozmerov nevyrieši jednotlivec, ale široká spolupráca, preto projekt ClimArchiNet vytvára príležitosti participácie s odborníkmi, štátnou správou a verejnosťou.

Čítať viac

Chceme zmeniť prístup k navrhovaniu budov

Do akej miery by sa architekti, ktorí často stoja na začiatku stavebných procesov, mohli viac zapojiť do riešenia problémov v tomto sektore?Rozhovor s koordinátorkou prvého projektu venovanému udržateľnej architektúre - ClimArchiNet.

Čítať viac

Workshop 2

Pokračovaním projektu ClimArchiNet s podporou EUKI – European Climate Initiative, ktorý svojimi aktivitami nadväzuje na slovenskú iniciatívu Manifest2020 www.manifest2020.sk.

Čítať viac

Workshop 1

Workshop č.1 bol pokračovaním projektu ClimArchiNet, ktorý svojimi aktivitami nadväzuje na slovenskú iniciatívu Manifest2020 a venuje sa vplyvu stavebníctva na životné prostredie a stratégii uhlíkovo neutrálnej výstavby, www.manifest2020.sk.

Čítať viac

Okrúhly stôl č.1

Pozývame Vás k okrúhlemu stolu on-line, ktorý je úvodným podujatím projektu ClimArchiNet – Inovatívne riešenia pre budovy a ochranu klímy v architektonickom návrhu. V diskusii vystúpia poprední experti v oblasti architektúry, stavebníctva a energetiky. Ciele projektu vychádzajú zo slovenskej iniciatívy Manifest 2020 a českej Architects for future.

Čítať viac