Centrum pasivního domu v České republice tímto Kulatým stolem oficiálně zahájilo odbornou diskuzi k realizovanému projektu ClimArchiNet / Inovativní řešení pro budovy a ochranu klimatu během architektonického návrhu.
 • Kulatý stůl proběhl on-line ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 10:00 do 12 hod.  
 • Diskuse se zúčastnili přední odborníci z oblasti architektury, stavebnictví a energetiky. 
 • Videozáznam ke shlédnutí ZDE, textové zhodnocení s výstupy z Anket (pdf)

Přednášející Kulatého stolu č. 1: 

 1. Představení aktivit CZ - deklarace "Udržitelnosti", další postup v ClimArchiNet v ČR                     Ing. Tomáš Vanický / Centrum pasivního domu
 2. Představení projektu ClimArchiNet a jeho roli v EUKI programu                                                      Ing. Ľubica Šimkovicová / Inštitút pre pasívne domy 
 3. Představení směru ČKA - udržitelnost v profesní komoře architektů                                                 Ing. arch. Petr Lešek / člen Představenstva ČKA 
 4. ČKA - Architektonická soutěž pravidla, zohlednění údržitelnosti s ohledem na změnu klimatu  Dipl. Ing. Mirko Lev - PS ČKA / člen pracovní skupiny pro Soutěže ČKA
 5. Zkušenost - zadání pro výběr architekta - udržitelná čtvť Židlochovice                                              Ing. arch. Pavel Jura / ČKA, architekt města Židlochovice / projekt Chytré Líchy
 6. Zkušenost stavební firmy - realizace na základě projektové přípravy                                                  Ing. Jan Klečka / Útvar technologií a materiálů METROSTAV
 7. Zkušenost - města&obce, realizace - dobrá praxe                                                                                    Ing. arch. Josef Tlustý / ČKA, člen Rady Centra pasivního domu
 8. Představení - dobrá praxe UCEEB (vč. energeticky plusových čtvrtí)                                              Mgr. Tomáš Vácha / UCEEB - Vedoucí výzkumného týmu Participativní plánování a design

Jak diskusní Kulatý stůl probíhal?

Ve spolupráci s Inštitútem pre pasívne domy jsme jako partneři představili společný projekt ClimArchiNet, zaměřený na Inovativní řešení pro budovy a ochranu klimatu během architektonického návrhu, jeho cíle a hlavní důvody proč plnit body zveřejněné v Deklaraci udržitelnosti.    
 
Společně s dalšími řečníky tohoto kulatého stolu jsme představili zkušenosti z běžné praxe architektonických soutěží, ukázali na palčivé problémy, které je třeba vyřešit na cestě k odstranění bariér při kvalitním zadávání veřejných zakázek nové výstavby udržitelné architektury směřující k uhlíkové neutralitě budov a jejich realizaci v energeticky efektivním standardu, která zohledňuje současnou i budoucí změnu klimatu.   
  
Přednášející dále poukázali, za pomoci desítek příkladů dobré praxe udržitelné architektury realizované v zahraničí, na možnosti, které lze využít i v podmínkách ČR.

Co jsme se během Kulatého stolu dozvěděli?  

 • Většina účastníků Kulatého stolu považuje míru informovanosti a zkušenost architektů v ČR v oblasti udržitelnosti budov za nedostatečnou.  
 • Mezi nejlépe informovanými v oblasti udržitelné architektury a existujících možností inovací by měli být především architekti a projektanti, na druhém místě byly uváděny města a obce.  
 • V odpovědích bylo poukázáno na fakt, že se odráží nedostatečná informovanost veřejné správy při zadání návrhů kvalitního zpracování urbanistického území a návazné krajiny. 
 • Potřebnost vypracování konkrétních požadavků na architektonický návrh vedoucí k uhlíkové neutralitě budov pro samotné architekty byla vyjádřena v časové kategorii CO NEJDŘÍVE do roku 2022.  
 • Podmínky vedoucí k nízké potřebě energie a zajištění hygienických požadavků v interiéru mají být povinným standardem architektonických soutěží/zadávacích podmínek. 
 • Mezi nejčastěji preferovanou formu předávání aktuálních informací o udržitelné architektuře v reakci na změny klimatu, bylo uváděno vypracování Metodických pokynů profesní komory architektů, příprava odborných seminářů a předávání zkušeností pomocí příkladů dobré praxe (video prezentace / podcasty).   
 • V praxi se účastníci setkali s požadavkem na udržitelnost během architektonických soutěží nebo v porotě při výběrových řízení.  Hodnotitelé upozorňovali na nedostatek kvalitních odborníků při procesu hodnocení předložených projektů, architekti naopak viděli mezioborovou spolupráci jako funkční při přípravě kvalitního zadání a jeho následné kontrole. 

Deklarace udržitelnosti v ČR
To, jak vnímáme udržitelnost my v Centru pasivního domu, jsme sepsali do bodů Deklarace udržitelnosti, kterou jsme s předními českými architekty vydali v létě 2019, a která navázala na mezinárodní iniciativu architectsdeclare.com.

Chcete-li Deklaraci podepsat svým jménem nebo jménem společnosti, klikněte ZDE.