Centrum pasivního domu v České republice tímto Workshopem č. 1 zahájilo sérii 3 odborných diskuzí s expertní skupinou projektu ClimArchiNet na téma "Inovativní řešení pro budovy a ochranu klimatu během architektonického návrhu v podmínkách ČR"

Protože v projektu věříme, že návrhy budov mohou přispět k ochraně klimatu, můžeme změnit přístupy k navrhování budov, které povedou ke snížení potřeby energie, k rozvoji územních celků a k podpoře adaptace budov na změny klimatu.  Naší vizí je zpřístupnit maximum aktuálních znalostí, dovedností, příkladů dobré praxe, které povedou k realizaci budov směřujících k uhlíkové neutralitě.
  1. Diskuzní Workshop č. 1 proběhl on-line ve čtvrtek 18. března 2021 od 15 -17h.  
  2. Diskuse se zúčastnili přední odborníci z oblasti architektury, stavebnictví a energetiky. 
  3. Videozáznam celého Workshopu č.1 je ke shlédnutí ZDE
Diskuzní workshop č. 1 projektu Climarchinet ČR proběhl on-line.

Expertní skupina projektu Climarchinet / Workshop č.1: 

Ing. arch. Josef Tlustý - Architekt / ČKA, člen rady CPD 
Ing. arch. Jan Soukup - Architekt / ISU ČKA 
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. - Energetický specialista / UCEEB 
Ing. Radim Kohoutek - Energetický specialista / APES 
Ing. Vladimír Kubeček - Ekonom 
Mgr. Ing. Anna Francová - Advokátka I FrankBold
Ing. arch. Petr Uhlíř - MŽP ČR
Ing. Tomáš Vanický - garant projektu ClimArchiNet, ředitel CPD

Odborníci probírali tyto tematické okruhy:

  1. Jak můžeme prakticky změnit přístupy k navrhování budov, které povedou ke snížení potřeby energie, k rozvoji moderní energetiky a územních celků a budou podporovat adaptaci budov na změny klimatu v ČR. 
  2. Jaké existující metodiky používat pro zadávání a hodnocení architektonických soutěží s požadavky na udržitelnost. Společně poukazovali na jejich silné a slabé stránky. 

Expertní skupina projektu, během přípravy této moderované diskuze a v průběhu probíraných témat, dávala na základě svých odborných znalostí dohromady příklady dobré praxe pro architekty, projektanty a další profesionály stavebního procesu a veřejné zadavatele. S cílem spolupracovat při přípravě návrhu a následné realizace většího počtu budov směřujících k uhlíkové neutralitě a k plnění bodů DEKLARACE UDRŽITELNOSTI.

Podepište DEKLARACI UDRŽITELNOSTI a připojte se k nám!

https://www.architects-for-future.cz