Centrum pasivního domu v České republice tímto Workshopem č. 2 pokračovalo v sérii 3 odborných diskuzí s expertní skupinou projektu ClimArchiNet na téma Inovativní řešení pro budovy a ochranu klimatu během architektonického návrhu v podmínkách ČR.

  1. Diskuzní Workshop č. 2 proběhl on-line ve čtvrtek 22. dubna 2021 od 10-12h.  
  2. Diskuse se zúčastnili přední odborníci z oblasti architektury, stavebnictví a energetiky. 
  3. Videozáznam celého Workshopu č. 2 je ke shlédnutí ZDE


Expertní skupina projektu Climarchinet / Workshop č.2: 

Ing. arch. Josef Tlustý - Architekt / ČKA, člen rady CPD 
Ing. arch. Jan Soukup - Architekt / Iniciativní skupina pro udržitelnost (ISU) ČKA 
Ing. arch. Petr Lešek - Architekt / ČKA, Předseda PS Udržitelnost
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. - Energetický specialista / UCEEB 
Ing. Radim Kohoutek , Ing. Miroslav Marada - Energetický specialista / APES 
Ing. Vladimír Kubeček - Ekonom 
Ing. Stanislav Kutáček - Právník / FrankBold
Ing. Ondřej Vrbický / SFŽP, MŽP ČR
Ing. Tomáš Vanický - garant projektu ClimArchiNet, ředitel CPD
Hosté workshopu: 
Mgr. Silvie Mádrová / Jihomoravský kraj, oddělení veřejných zakázek
Ing. arch. Adam Rujbr/ Architekt výtězného návrhu projektu Dětské léčebny u Macochy
Diskuzní workshop č.2 probíhal on-line. Odkazy na videozáznamy najdete v textu článku níže.

V projektu ClimArchiNet se snažíme najít praktické odpovědi na otázku: Jak můžeme změnit přístupy k navrhování budov, které povedou ke snížení potřeby energie, k rozvoji územních celků a k podpoře adaptace budov na změny klimatu?

Při výběru témat k panelové diskuzi „Inovativní řešení na ochranu klimatu 2“ jsme navázali na výstupy z Diskuzního workshopu č. 1 a věnovali se tématům z praxe, které podporují návrhy udržitelné architektury a jejich reakci na změny klimatu.
 

Expertní skupina diskutovala blíže tato témata: 

  1. Jaké jsou silné a slabé stránky metody DesignBuild & Performance? 
  2. Přesvědčí pilotní projekt této metodiky "Nová dětská léčebna v Ostrově u Macochy" i budoucí veřejné investory? 
  3. Budou právě obce a města motivátorem změny při zadávání udržitelné architektury? 
Naší vizí  je zpřístupnit maximum aktuálních znalostí a příkladů dobré praxe.

Metoda DesignBuild & Performance patří mezi současné trendy ve stavebnictví. Slučuje funkci projektanta a zhotovitele, navíc garantuje parametry při provozu budovy po dobu několika let. Šetří tak peníze i čas na výstavbu. Doporučuje se pro technicky náročné projekty.  Operační program Životního prostředí ji zohledňuje bonusem pěti procentních bodů na dotaci.

Připravili jsme pro Vás videozáznamy z diskusního workshopu č. 2 :
  1. Video 15 minut: Ing. Radim Kohoutek / představení metody Performance Design&Build: Cesta k výstavbě nebo renovaci budov s optimálními náklady. Záznam videa zde.
  2. Video 30 minut: Mgr. Silvie Mádrová a Ing. arch. Adam Rujbr / představení projektu Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy.  Záznam videa zde.
  3. Video 55 minut: Ing. arch. Josef Tlustý /  výhody a nevýhody metody (D&B) a s dalšími členy Expertní skupiny diskutují další aspekty. Záznam videa zde.  
  4. celý záznam Diskuzního workshop 2. / čtvrtek 22. 4. 2021/ 10-12 hod./ Záznam workshopu zde.

Deklarace udržitelnosti v ČR
To, jak vnímáme udržitelnost my v Centru pasivního domu, jsme sepsali do bodů Deklarace udržitelnosti, kterou jsme s předními českými architekty vydali v létě 2019, a která navázala na mezinárodní iniciativu architectsdeclare.com.

Chcete-li Deklaraci podepsat svým jménem nebo jménem společnosti, klikněte ZDE.