Odolné sídliská

Jan 10, 2022
Mestá a obce

 V rámci medzinárodného projektu „DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy” Inštitút pre pasívne domy s tímom odborníkov a spoločne s MČ Karlova Ves v Bratislave tvoria návrhy opatrení, ktoré sú svojim charakterom inovatívne a demonštračné, a môžu slúžiť ako príklad pre ďalšie slovenské sídliská. 

Čítať viac