Workshop č.3 bol pokračovaním projektu ClimArchiNet, (v rámci projektu s EUKI – European Climate Initiative), ktorý svojimi aktivitami nadväzuje na slovenskú iniciatívu Manifest2020 a venuje sa vplyvu stavebníctva na životné prostredie a stratégii uhlíkovo neutrálnej výstavby, www.manifest2020.sk.


Zadanie ateliéru vzniklo v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina. Výsledky (študentské práce) budú tvoriť podklad pri spracovaní nového územného plánu mesta. Jedná sa o územia nevyužívaného koľajiska severne od centra mesta, ktoré sú v kontakte s riekou Váh. Ide o koncept tranformácie brownfieldu, ktorý má svojou atraktívnou polohou veľký potenciál prepojiť centrum mesta s riekou.

Pedagógovia:

prof. Ing.arch. Ľubica Vitková

doc. Ing.arch. Viera Joklová 

doc. Ing.arch. Katarína Smatanová 

Ing. arch. Miroslava Kamenská 


 

Hlavné otázky zadania:

 • Aký je potenciál priestoru, ktoré sa uvoľní po koľajisku - medzi mestom a vodou? 
 • Ako sa dajú "recyklovať" územia v meste? 
 • Aké hodnoty sú pre vás dôležité pri tvorbe nášho prostredia?
 • Ako by ste chceli bývať v roku 2050? 
 • Kam by malo smerovať mesto budúcnosti? 


 

Odborné vstupy expertov z projektu Climarchinet:

 1. Prezentácia Martin Stohl: Klimaticky neutrálne štvrte
 2. Prezentácia Andrea Borská - Príklad dobrej praxe - Seestadt Aspern
 3. Prezentácia Juraj Zamkovský - Regionálna energetika
 

Témy odprezentované expertami obsahovali dôležité vstupy na témy:

 • • rôznorodá typológia bývania
 • • zameraná na hľadanie genius loci a správnej atmosféry
 • • o transformácii "brownfieldu" 
 • • o vzťahu <-> mesta a rieky mesta a dopravy <-> mesta a bývania 
 • • o uhlíkovo neutrálnych štvrtiach 
 

Ďakujeme pani profesorke Ľubici Vitkovej a pani docentke Kataríne Smatanovej za spoluorganizáciu workshopu

 

V nasledujúcom období budú študenti pracovať na ateliérovom zadaní a koncom novembra sa budú konať kritiky, na ktorých sa zúčastníme.